fbpx
Scholing sepsis

Scholing Sepsis

Deze scholing is gericht op het klinisch beeld van sepsis. Je krijgt begrip voor het herkennen van sepsis-signalen en leert praktische tools om de triage effectief toe te passen bij vermoeden van sepsis.

Leerdoelen

 • Theoretisch begrip over het ziektebeeld sepsis.
 • Leren herkennen van symptomen en signalen die kunnen wijzen op sepsis.
 • Gericht leren toepassen van triage bij sepsis.

Programma

Tijdens deze klassikale scholing krijg je les over het ziektebeeld sepsis. De les bestaat uit een theoretisch stuk waar op een interactieve manier uitleg wordt gegeven over het ziektebeeld sepsis. Daarnaast bestaat de les uit een praktijkonderdeel waar je aan de slag gaat met actuele casuïstiek over het ziektebeeld sepsis. Zo leer je de zojuist opgedane informatie gelijk toe te passen in de praktijk.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de scholing Sepsis, dient er minimaal een MBO 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
Scholing fysieke triage

Scholing Fysieke triage

De uitgebreide training fysieke triage behandelt niet alleen het verschil tussen telefonische en fysieke triage, maar biedt ook inzicht in essentiële aspecten zoals de ABCDE-methodiek, het ontwikkelen van een klinische blik, het nauwkeurig meten en interpreteren van vitale parameters en effectief wachtkamermanagement.

Leerdoelen

De benodigde kennis en vaardigheden opdoen om op een juiste en geprotocolleerde wijze de eerste fysieke beoordeling van een patiënt vorm te geven.

 • Het verkrijgen van kennis en vaardigheden voor het uitvoeren van een juiste en geprotocolleerde eerste fysieke beoordeling van een patiënt.
 • Urgentie-bepaling kunnen uitvoeren.
 • Het kunnen toepassen van adequaat wachtkamermanagement.
 • Het kunnen uitvoeren van een ABCD-assessment.
 • Het kunnen uitvoeren van lichamelijke controles en medische handelingen.
 • Het begrijpen en kunnen uitvoeren van het logistieke proces bij de eerste fysieke beoordeling.

Programma

Het betreft fysieke lessen. Het aantal scholingsdagen (2 tot 5) is afhankelijk van het achtergrondprofiel van de deelnemer en de gewenste eindcompetenties.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de scholing fysieke triage, dient minimaal een opleiding tot doktersassistent(e), triagist(e), verpleegkundige of basisarts te zijn afgerond.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
Scholing zelfzorgadviezen

E-learning Zelfzorgadviezen

Tijdens deze e-learning gaat het over de laatste 2 urgentiecodes, de U4 en de U5. Hulpvragen met deze urgentiecodes hoeven niet direct gezien te worden en kunnen meestal met een goed en duidelijk zelfzorgadvies en vangnet afgehandeld worden.

Bij een zelfzorgadvies krijgt de patiënt voorlichting en advies mee wat men zelf kan doen aan een klacht. Er is geen of een verwaarloosbare kans op verslechtering op korte termijn. Hierbij is het van belang dat de patiënt wel verteld wordt waarop te letten en wat te doen mocht er toch verslechtering optreden. Dit wordt een vangnetadvies of contactadvies genoemd. Bij het geven van een zelfzorgadvies en vangnet is het belangrijk dat de patiënt heeft begrepen wat er verteld is. Toets altijd of de patiënt het heeft begrepen en zich hierin kan vinden.

Inhoud

Deze training behandelt verschillende clusters, zoals:

 • Algemeen/huid;
 • Buik/urogenitaal;
 • Hoofd;
 • Neurologie/psychiatrie;
 • Thorax/extremiteit;
 • Trauma klein.

Voor elk cluster worden de symptomen en triagecriteria van specifieke klachten besproken, inclusief relevante anatomie en theoretische uitleg. Casuïstiek wordt gebruikt om inzicht te krijgen in symptomen, pathofysiologie, onderliggende ziektebeelden en risico’s.

Programma & kosten

Het betreft een e-learning die op ieder gewenst moment te doorlopen is. De gemiddelde studietijd is 3 uur. De kosten bedragen € 120,-.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de Zelfzorgadviezen e-learning, dient er minimaal een mbo 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
Triage in het Engels scholing
Scholing en e-learning

Triage in het Engels voor doktersassistenten en triagisten

Voor de professionalisering van zorgverleners heeft de Auxilio Academie een korte, maar zeer efficiënte e-learning en klassikale training medisch Engels ontwikkeld. Deze kunnen los of gecombineerd gevolgd worden.

Triagisten blijken in de praktijk vaak niet voldoende (tussentijds) getraind te worden in de Engelse triage taal en vaak wordt Engels niet meegenomen in de normale scholingstrajecten. Nederland is een multicultureel land, waardoor Engels als tweede taal op de huisartsenspoedposten vaak wordt gesproken.

Leerdoelen scholing Triage in het Engels

 • Verwerven van basiskennis medisch Engels.
 • Leren gebruiken van de NTS-module in het Engels / bij een taalbarrière.
 • Leren ABCDE uit te vragen in het Engels.

Programma & kosten

Deel 1 e-learning in het Engels | 4 accreditatiepunten.  Kosten: € 160,-
De e-learning medisch Engels bevat meer dan alleen woorden. Zeer uitgebreid wordt ingegaan op meerdere (contextuele) zaken. Aan de orde komen onder andere:

 • Woorden en zinnen algemeen;
 • Medische benaming menselijk lichaam;
 • Meest voorkomende chronische ziekten;
 • ABCDE uitvragen in het Engels;
 • Toestandsbeeld uitvragen in het Engels;
 • Hoe gebruik je de NTS-module in het Engels/ bij een taalbarrière;
 • (Zelfzorg)Advies geven;
 • De klok en afspraken plannen;
 • Engels lezen en evalueren.

Deel 2 klassikale training in het Engels | 4 accreditatiepunten. Kosten: € 850,-
We adviseren altijd om de e-learning te combineren met een klassikale training omdat je dan ook werkelijk in de praktijk met een docent Engels de opgedane kennis uit de e-learning kunt toepassen. Tijdens de 4 uur durende klassikale training voor triagisten komen diverse onderwerpen aan bod. Zo worden er Engelse fragmenten beluisterd en beoordeeld en is er ruimte voor rollenspellen.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de Triage in het Engels scholing, dient er minimaal een mbo 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
Scholing risicogroepen

Scholing Risicogroepen & triage

Kinderen jonger dan drie maanden, patiënten met een verzwakt immuunsysteem, personen met specifieke chronische aandoeningen, ouderen met complexe medicatie en medische voorgeschiedenis en in sommige gevallen ook zwangere vrouwen behoren tot de risicogroepen.

Er is aandacht voor de meest voorkomende ziektebeelden bij deze patiënten, er is kort aandacht voor de anatomie en pathofysiologie. Tijdens deze training leer je ook waar de risico’s zitten bij deze patiënten, waar let je op tijdens de triage, waarop vraag je specifiek door en waarom.

Doelstelling

Na het volgen van deze fysieke les weet de triagist welke patiënten tot de risicogroepen behoren en beschikt de triagist over de nodige achtergrondkennis, begrip en medische kennis om veilig te triëren.

Inhoud

De volgende risicogroepen zullen behandeld worden:

 • Kleine kinderen: in het bijzonder jonger dan 3 maanden, maar ook het risico tot iets oudere leeftijd (tot +/- 2 jaar) op specifieke ziektebeelden.
 • Ouderen: polyfarmacie in combinatie met uitgebreidere voorgeschiedenis en een al wat meer kwetsbare balans van de orgaansystemen.
 • Chronisch zieken; DM (denk in combinatie met urineweginfectie of risico hypo/hyper op infecties), longaandoeningen, oncologie
  Zwangeren
 • Immuungecompromitteerden; waaronder HIV, immunosuppressiva, chemo, biologicals, aangeboren immuunstoornis.

Programma & kosten

E-learning Risicogroepen & triage | 3 accreditatiepunten. Kosten: € 120,-
Je doet kennis op over pathologie en fysiologie, de meest voorkomende ziektebeelden en de valkuilen bij deze patiëntgroep. Daarnaast leer je waar de risico’s zitten bij deze patiënten, waar je specifiek op doorvraagt tijdens het inschatten van de urgentie en waarom. De gemiddelde studietijd bedraagt 2 uur. 

Optioneel: klassikale scholing | 4 accreditatiepunten. Kosten: op aanvraag.  
Tijdens de klassikale scholing worden de belangrijkste leerpunten uit de e-learning besproken. Daarnaast is er ruimte voor vragen. De gemiddelde studietijd bedraagt 4 uur.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de Risicogroepen & triage scholing, dient er minimaal een mbo 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
Scholing NTS triagewijzer

E-learning NTS TriageWijzer

Door middel van de e-learning NTS TriageWijzer heb je de mogelijkheid om de NHG TriageWijzer in zelfstudie te doorlopen.

Leerdoelen

Basis medische kennis leren betreffende onderstaande clusters in combinatie met kennis opdoen over de daarbij horende urgentiecriteria en verschijnselen / klachten.

 • Algemeen en huid
 • Buik / urogenitaal
 • Hoofd
 • Neurologie / psychiatrie
 • Thorax / extremiteit
 • Trauma
 • Zwangerschap

Programma & kosten

Het betreft een e-learning die op ieder gewenst moment te doorlopen is. De gemiddelde studietijd is 20 uur. De kosten bedragen € 275,-.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de NTS TriageWijzer e-learning, dient er minimaal een mbo 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
medicatieleer scholing

E-learning Medicatieleer triagisten

Het doel van deze scholing is om inzicht te geven in veel voorkomende medicatie, het werkingsmechanisme daarvan, bijhorende risico’s en/ of aandachtspunten en de toepasbaarheid daarvan binnen de telefonische triage.

Inhoud Medicatieleer

Deze training bestaat uit een e-learning en een klassikale bijeenkomst (gecombineerd of afzonderlijk van elkaar te volgen). Binnen de totale training wordt ingezoomd op de verschillende veel voorkomende medicatiegroepen. De volgende medicatiegroepen zullen worden behandeld:

 • Antistolling;
 • Antidiabetica;
 • Antihypertensiva;
 • Inhalatiemedicatie;
 • Pijnmedicatie;
 • Psychofarmaca;
 • Antibiotica.

Per groep zal steeds het werkingsmechanisme van de medicatie worden behandeld en er zal inzicht worden gegeven wanneer die medicatie is geïndiceerd. Het werkingsmechanisme wordt versimpeld behandeld; met voldoende diepgang om de werking begrijpelijk en het theoretische plaatje correct te houden, maar zonder in te gaan op voor de doelstellingen irrelevante details.

Programma & kosten

Deel 1  e-learning | 3 accreditatiepunten, kosten: € 120,-
Met de e-learning kan de deelnemer de aanwezige kennis over geneesmiddelen toetsen, opfrissen en/of aanleren door middel van zelfstudie. De e-learning heeft een doorloop van 2 tot 3 uur, afhankelijk van het startniveau van de deelnemer. Deze e-learning is complementair aan de klassikale scholing, maar beide onderdelen kunnen ook afzonderlijk van elkaar gevolgd worden. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met interactieve vragen, die de opgedane kennis toetsen en een koppeling maken naar de dagelijkse praktijk.

Deel 2 fysieke lessen | 3 accreditatiepunten, kosten: € 850,-
Tijdens de klassikale scholing worden de belangrijkste leerpunten uit de e-learning besproken aan de hand van casuïstiek. Daarnaast is er ruimte voor vragen. Na het behandelen van de medicatiegroepen zullen er nog praktische zaken worden behandeld.  Onder andere zal besproken worden wat frequent voorkomt in de dagelijkse praktijk:

 • Vergeten en dubbel genomen medicatie;
 • Medicatie-intoxicatie;
 • Overdrachtsstructuur en zelfzorgadviezen.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de Medicatieleer triagisten e-learning, dient er minimaal een mbo 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
Landelijk kennisexamen triage oefenexamen

E-learning LKT Landelijk Kennisexamen Triage oefenexamen

Elke kandidaat-triagist dient verplicht deel te nemen aan het Landelijk Kennisexamen Triage (LKT), en dient deze met voldoende resultaat af te ronden. Als onderdeel van de opleiding kunnen examentrainingen en proefexamens worden ingezet voor educatieve doeleinden. Deze e-learning voorziet hierin.

Informatie

In deze LKT-oefentoets worden diverse vraagvormen getoetst:

 • meerkeuzevragen;
 • meervoudig juist vragen;
 • sorteervragen;
 • matrixvragen;
 • en keuzelijstvragen.

Bij het landelijk examen is er sprake van digitale afname, waarbij de kandidaat zelf instellingen zoals lettergrootte kan aanpassen. Om ervoor te zorgen dat kandidaten goed voorbereid zijn op het examen adviseren wij iedere kandidaat om het oefenexamen te bekijken.

Programma

Het betreft een e-learning die op ieder gewenst moment te doorlopen is. De gemiddelde studietijd bedraagt hiervoor 2 uur.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan het Landelijk Kennisexamen Triage oefenexamen, dient er minimaal een MBO 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
Scholing kindermishandeling

E-learning Kindermishandeling & huiselijk geweld

Mishandeling signaleren en aanpakken is omgeven door twijfels en onzekerheden: ‘Zie je het wel goed?’, ‘Wat als mijn zorgen onterecht zijn?’ of ‘Wie ben ik om mezelf ermee te bemoeien’? In deze training leer je signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld herkennen en op een juiste wijze te handelen.

Als zorgverlener is het belangrijk om doorlopend aandacht te houden voor het voorkomen van kindermishandeling en huiselijk geweld en het signaleren hiervan. De training van Auxilio is interactief en leert de zorgverlener om de signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld in te zien en vervolgacties te ondernemen.

Leerdoelen

Na het verrichten van de e-learning ‘Kindermishandeling & huiselijk geweld’:

 • Weet de triagist signalen van kindermishandeling te herkennen (ingangsklachten o.a. brandwonden, fracturen & bijtwonden).
 • Zijn de zes vormen van kindermishandeling bekend en welke aandoeningen verwacht kunnen worden.
 • Kan de triagist werken met de KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.
 • Kan de triagist de kindcheck toepassen.
 • Kan de triagist een kind dat het moeilijk heeft steunen.

Programma & kosten

Het betreft een e-learning die op ieder gewenst moment te doorlopen is. De gemiddelde studietijd bedraagt hiervoor 2 uur. De kosten bedragen € 90,-.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan deze e-learning, dient er minimaal een mbo 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
Diabetes mellitus scholing

E-learning Diabetes Mellitus

Diabetes is een veelvoorkomend ziektebeeld waarbij de huisarts en heel vaak ook de triagist een cruciale rol kunnen spelen. Van het controleren van de glucosewaarden tot het krijgen van goede adviezen. Na het doorlopen van deze e-learning ben je weer helemaal op de hoogte van alles over diabetes type 1 en 2.

Leerdoelen

Na het doorlopen van deze verdiepende e-learning diabetes mellitus (DM):

 • Heb je kennis over het voorkomen en de maatschappelijke kosten van DM.
 • Begrijp je de glucosehuishouding en wanneer er sprake is van DM.
 • Weet je welke vormen van DM er zijn en specifieke doelgroepen.
 • Begrijp je welke vormen van behandelingen er zijn en wanneer deze worden toegepast.
 • Heb je inzicht over de korte en lange termijn risico’s/complicaties van DM.
 • Heb je kennis over de huidige ontwikkelingen van DM.
 • Kun je de opgedane kennis toepassen op casuïstiek en de triage.

Programma & kosten

Het betreft een e-learning die op ieder gewenst moment te doorlopen is met een gemiddelde studietijd van 2 uur. De kosten hiervoor bedragen € 90,-.

Tijdens deze e-learning wordt uitvoerig ingegaan op de pathofysiologie van DM, de symptomen en de behandelmogelijkheden. Daarnaast is er aandacht voor epidemiologie, statistiek en maatschappelijke invloeden en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van meten en behandelen.

De e-learning zal worden afgesloten met een posttoets waarin de belangrijkste onderdelen van de behandelde materie terugkomen en de opgedane kennis en begrip wordt getoetst.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de Diabetes Mellitus e-learning, dient er minimaal een mbo 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
×