fbpx
Scholing suïcide preventie en vreemd gedrag in de triage

Suïcide preventie, vreemd gedrag & triage

Leer tijdens deze training de basisprincipes van suïcidepreventie, vreemd gedrag en triage kennen. Ontdek hoe je als triagist omgaat met patiënten die suïcideneigingen hebben en leer effectieve methoden om de situatie in te schatten en te de-escaleren.

De volgende topics worden behandeld tijdens deze training:

 • Spanningscontrole bij de triagist zelf.
 • Verschillende vormen van verward gedrag.
 • Zonder oordeel communiceren.
 • De juiste volgorde van hulpverlening.

Leerdoelen

 • De triagist is beter in staat om de eigen spanning in lastige situaties te controleren.
 • De triagist is meer geoefend in het inzetten van de juiste communicatie.
 • De triagist is beter in staat inschattingen te maken over ziektebeelden die bij de patiënt passen.

Programma

Het betreft fysieke lessen. Alle vormen die worden aangereikt, worden uitgespeeld via rollenspelen. De gemiddelde studietijd bedraagt hiervoor 3 uur.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de scholing Suïcidepreventie, vreemd gedrag & triage, dient er minimaal een MBO 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
Triage scholing over psychische klachten

Scholing Psychische klachten

Tijdens deze training leer je effectief omgaan met verward gedrag en onbegrepen hulpvragen. Ontdek hoe je het afwijkende gedrag kunt herkennen, de veiligheid kunt waarborgen en de onderliggende behoeften kunt begrijpen. Onderwerpen zoals depressie, suïcidaliteit, angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en delier komen aan bod.

Leerdoelen

 • Kennis opdoen over veel voorkomende psychiatrische aandoeningen.
 • Herkennen van psychiatrische stoornissen en daaruit voortkomend gedrag.
 • Tools ontwikkelen voor omgang met een zorgvrager met afwijkend gedrag.

Programma

De scholing psychische klachten bestaat uit een fysieke les van ca. 4 uur. Tijdens deze scholing worden de ziektebeelden behandeld die veel voorkomend zijn in de (dag)praktijk, denk bijvoorbeeld aan:

 • dementie;
 • psychose;
 • autisme;
 • PTSS;
 • borderline;
 • en bipolaire stoornis.

Je krijgt tijdens deze scholing praktische handvatten om op een goede manier om te gaan met patiënten met één van de psychiatrische aandoeningen. Ook leer je om op de juiste manier vervolgstappen te bepalen. Daarnaast wordt het onderwerp suïcidaliteit tijdens deze basistraining wat uitgebreider besproken.

Aan de hand van casuïstiek en rollenspel zul je vervolgens aan de slag gaan met de zojuist opgedane informatie zodat je deze direct in de praktijk kunt toepassen.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de scholing psychische klachten, dient er minimaal een MBO 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
calamiteiten in de huisartsenspoedzorg

Scholing Calamiteiten binnen de huisartsenzorg

In deze training richten we ons op kwetsbare momenten in de zorg en bieden we handvatten om op professionele wijze om te gaan met de emotionele belasting die zorgverleners ervaren bij (mogelijke) calamiteiten.

Leerdoelen

 • Begrip over de route en werkwijze bij een calamiteitenproces.
 • Begrip van de risicovolle momenten binnen het zorgproces die kunnen leiden tot een calamiteit.
 • Leren herkennen van contacten met een verhoogd risico op calamiteiten.

Programma

Het betreft fysieke lessen. De gemiddelde studietijd bedraagt hiervoor 2 uur. Er zullen casusgericht enkele voorbeelden van calamiteiten worden behandeld.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de scholing Calamiteiten binnen de huisartsenzorg, dient er minimaal een MBO 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
Scholing agressie en lastig gedrag

Scholing Agressie & lastig gedrag

Als triagist kun je tijdens je werk gekleineerd, geïntimideerd, uitgescholden of zelfs (fysiek) bedreigd worden. Je wilt je werk goed doen, maar weet niet altijd hoe op een juist wijze om te gaan met deze situaties. Hierdoor laait het conflict/ de discussie juist hoger op, of wordt het maar geaccepteerd en weggeslikt. In beide gevallen is de impact op  het werkplezier, de kwaliteit van het werk en de productiviteit hoog.

In deze fysieke training staat het gedrag van de beller centraal en zoomen we in hoe dit gedrag de triagist zou kunnen/ kan beïnvloeden. Waar komt dat gedrag vandaan, welke motieven liggen daaraan ten grondslag, hoe kunnen deze worden achterhaald? En vooral ook, wat kan de triagist doen om de situatie te de-escaleren.

Inhoud

De training is interactief van opzet. Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van ervaringen van deelnemers, gespreksmateriaal en casuïstiek. De inzet van een trainingsacteur ondersteunt het uitproberen van effectieve reactiestijlen. Voor de casuïstiek wordt van werkelijke triage situaties gebruikt gemaakt waarin ook naar het in kaart brengen van het toestandsbeeld wordt gekeken.

Programma

Het betreft fysieke lessen. De gemiddelde studietijd bedraagt hiervoor 4 uur.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de scholing Agressie & lastig gedrag, dient er minimaal een MBO 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
Scholing hoofdpijn en neurologie

E-learning Hoofdpijn & neurologische aandoeningen

Deze e-learning biedt een uitgebreide verdieping in neurologische en psychiatrische klachten waarmee doktersassistenten en triagisten te maken kunnen krijgen tijdens hun werk. Het behandelt de symptomen, triagecriteria en geeft inzicht in de benadering van deze specifieke klachten om de dienstverlening te verbeteren.

Leerdoelen

Om beter begrip te krijgen van de triage in relatie tot de volgende ingangsklachten:

 • Duizeligheid.
 • Hoofdpijn.
 • Insult.
 • Wegraking.
 • Neurologische uitval.
 • Vreemd gedrag.
 • Suïcidaal gedrag.

Programma

Het betreft een e-learning die op ieder gewenst moment te doorlopen is. De gemiddelde studietijd bedraagt hiervoor 2 uur.

Steeds wordt met een korte inleiding inzicht gegeven in de onderliggende anatomie en pathofysiologie. Om begrip te geven waarom specifieke symptomen (triagecriteria) leiden tot een bepaalde urgentie. Om daarna de koppeling te maken naar de toepasbaarheid op de praktijk en de triage.

De e-learning zal worden afgesloten met een posttoets waarin de belangrijkste onderdelen van de behandelde materie terugkomen en de opgedane kennis en begrip wordt getoetst.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de Hoofdpijn & neurologische aandoeningen e-learning, dient er minimaal een MBO 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
×