fbpx
Scholing over triage na een trauma

E-learning Trauma & triage

Tijdens deze training leer je meer over klachten na een trauma en hoe je triage toepast. Je krijgt inzicht in de anatomie en pathofysiologie van verschillende traumatische aandoeningen. Dit helpt je begrijpen waarom bepaalde symptomen (triagecriteria) leiden tot een bepaalde urgentie.

Leerdoelen

Om beter begrip te krijgen van de triage in relatie tot de volgende ingangsklachten:

 • Trauma algemeen/extremiteiten.
 • Trauma schedel.
 • Trauma aangezicht.
 • Trauma nek.
 • Trauma rug.
 • Trauma thorax.
 • Trauma buik.
 • Wonden.

Programma

Het betreft een e-learning die je op ieder gewenst moment kunt doorlopen. De gemiddelde studietijd bedraagt hiervoor 2 uur.

In elk hoofdstuk wordt er middels een korte inleiding inzicht gegeven in de onderliggende anatomie en pathofysiologie. Hierna wordt de koppeling gemaakt naar de toepasbaarheid in de praktijk en de triage. De e-learning zal worden afgesloten middels een posttoets waarin de belangrijkste onderdelen van de behandelde materie terugkomen en de opgedane kennis en begrip worden getoetst.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de scholing Trauma & Triage, moet je minimaal in het bezit zijn van een MBO 4 diploma binnen de gezondheidszorg.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
Scholing pijn en pijnbeleving

E-learning Pijn, pijnbeleving & classificatie

Pijn is een veel voorkomend signaal waar men mee te maken krijgt in de triage. In deze e-learning wordt er ingegaan op de theorie achter pijn en pijnbeleving en leer je pijn op een juiste wijze in te schatten. Om deze reden hebben we steeds een koppeling gemaakt met de NHG TriageWijzer en de daarbij passende urgenties.

Aan het einde van deze e-learning kan men een toegekende urgentie en eventuele afwijking daarvan onderbouwen vanuit de theorie over pijn.

Inhoud

In deze e-learning komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wat is pijn, aspecten van pijn.
 • Model van Loeser.
 • Het ontstaan van pijn.
 • Acute pijn en chronische pijn.
 • Pijncriteria en pijnbeoordeling.
 • Pijn bij kinderen.
 • Rode vlaggen: mogelijk acuut gevaar.
 • Gele vlaggen.
 • Pijnmedicatie.
 • Het biopsychosociaal model.

Programma

Het betreft een e-learning die op ieder gewenst moment te doorlopen is. De gemiddelde studietijd bedraagt hiervoor 2 uur.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de Pijn, pijnbeleving & classificatie e-learning, dient er minimaal een MBO 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
Scholing hoofdpijn en neurologie

E-learning Hoofdpijn & neurologische aandoeningen

Deze e-learning biedt een uitgebreide verdieping in neurologische en psychiatrische klachten waarmee doktersassistenten en triagisten te maken kunnen krijgen tijdens hun werk. Het behandelt de symptomen, triagecriteria en geeft inzicht in de benadering van deze specifieke klachten om de dienstverlening te verbeteren.

Leerdoelen

Om beter begrip te krijgen van de triage in relatie tot de volgende ingangsklachten:

 • Duizeligheid.
 • Hoofdpijn.
 • Insult.
 • Wegraking.
 • Neurologische uitval.
 • Vreemd gedrag.
 • Suïcidaal gedrag.

Programma

Het betreft een e-learning die op ieder gewenst moment te doorlopen is. De gemiddelde studietijd bedraagt hiervoor 2 uur.

Steeds wordt met een korte inleiding inzicht gegeven in de onderliggende anatomie en pathofysiologie. Om begrip te geven waarom specifieke symptomen (triagecriteria) leiden tot een bepaalde urgentie. Om daarna de koppeling te maken naar de toepasbaarheid op de praktijk en de triage.

De e-learning zal worden afgesloten met een posttoets waarin de belangrijkste onderdelen van de behandelde materie terugkomen en de opgedane kennis en begrip wordt getoetst.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de Hoofdpijn & neurologische aandoeningen e-learning, dient er minimaal een MBO 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
Brandwonden scholing

E-learning Brandwonden & triage

E-learning die het voorkomen van brandwonden in de eerste lijn behandelt. De zorgverlener krijgt kennis over brandwonden en begrip van de triagecriteria om zo tot de juiste urgentiebepaling te komen.

In deze e-learning zullen we ons richten op brandwonden en alles wat erbij komt kijken om op een kundige en gestructureerde manier, telefonisch onderscheid te kunnen maken in de verschillende soorten urgenties die bij de diverse typen brandwonden horen.

Inhoud

Het op afstand kwalificeren en beoordelen van brandwonden kan lastig zijn. Door het maken van deze e-learning leren we je om op een gestructureerde manier, een helder beeld te krijgen van de situatie alsof je de brandwond met je eigen ogen zou zien. Hierin hebben we de laatste veranderingen van de NTS-richtlijn meegenomen.

Het gezegde ‘een ongeluk zit in een klein hoekje’ geldt in veel gevallen bij brandwonden, waarbij kinderen de grootste groep slachtoffers van brandwonden vormen. Als triagist kun je een ouder in paniek aan de telefoon krijgen. Hierbij is het belangrijk dat je beschikt over de juiste kennis en handvatten om zowel te triëren, als gerust te stellen en te adviseren.

Programma

Het betreft een e-learning die op ieder gewenst moment te doorlopen is. De gemiddelde studietijd bedraagt hiervoor 2 uur.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de Abdominale klachten & triage e-learning, dient er minimaal een MBO 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
×