fbpx

De NIPT

Geschreven door Ruth Wolters, geneeskundestudent

Vooral onder zwangere vrouwen is NIPT een bekende term. De Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) kan door middel van bloedonderzoek afwijkingen bij een ongeboren kind vaststellen.  Er wordt gekeken naar het DNA. Vanaf elf weken zwangerschap kan de test worden afgenomen.

De NIPT: twee keuzes

Nu zijn er twee soorten waaruit gekozen kan worden: de test met of zonder nevenbevindingen. Onder de nevenbevindingen verstaat men alle chromosomale afwijkingen afgezien van trisomie 21 (Down syndroom), trisomie 18 (Edwards syndroom) of trisomie 13 (Patau syndroom) waar standaard op wordt getest.

Het voordeel van de NIPT ten opzichte van bijvoorbeeld een vlokkentest is dat het geen risico vormt voor moeder of kind. Mochten er wel afwijkingen worden gevonden zoals een trisomie 21, 18 of 13 dan is er alsnog een vruchtwateronderzoek of vlokkentest nodig.

NIPT wordt gratis

Begin april 2022 stond in het nieuws dat de test vanaf volgend jaar voor alle zwangeren gratis wordt. Op dit moment is er nog een bijdrage van 175 euro nodig en moet de persoon in kwestie mee doen aan een wetenschappelijk onderzoek. De minister van Volksgezondheid stelt dat de voorbereidingen in volle gang zijn. Het RIVM heeft de benodigde laboratoria geregeld. Aan de apparatuur en de ICT-systemen wordt nog gewerkt en de vergunningsaanvraag loopt ook nog. Daarnaast zijn medici bezig een richtlijn op te stellen waarin uitgelegd staat hoe men de vrouwen kan informeren indien er andere afwijkingen uit het onderzoek komen dan waar de NIPT zich in eerste instantie op richt. Als alles goed gaat is vanaf 1 april 2023 de eigen bijdrage niet meer nodig, wat maakt dat de test voor alle zwangeren beschikbaar wordt.

×