fbpx

Een kijkje bij de GGZ ouderenpsychiatrie

Geschreven door Ruth Wolters, geneeskundestudent

Afgelopen maand liep ik als coassistent stage bij de ouderenpsychiatrie van de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg). Als je ergens een tijdje meeloopt, kom je er snel achter hoe alles werkt. Hopelijk krijg jij na het lezen van deze blog ook een indruk van de GGZ, in het bijzonder de ouderenpsychiatrie.

De poli ouderenpsychiatrie is er voor patiënten van ongeveer 60 jaar en ouder. Zij kampen met problemen zoals:

  • depressie;
  • psychoses;
  • slaapproblemen;
  • geheugenproblemen;
  • angst- of persoonlijkheidsproblemen.

Meestal zijn zij via de huisarts doorgestuurd. Eenmaal aangemeld volgt er na enige wachttijd een intakegesprek op de poli. In ongeveer een uur tijd proberen de psychiater en de sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SVP’er) de patiënt en bijbehorende problemen in kaart te brengen. Ook de (psychiatrische) voorgeschiedenis en mogelijke verslavingen worden uitgevraagd.

Als het hele verhaal duidelijk is wordt er een diagnose gesteld. Hierna volgt een bespreking met de rest van het team tijdens een multidisciplinair overleg (MDO). De best passende behandeling wordt dan bepaald. Dit kan variëren van enkele gesprekken op de poli, het instellen van medicatie, cognitieve gedragstherapie tot een langdurige deeltijd behandeling.

Bij de deeltijd behandeling komen patiënten drie keer per week van 10:00 tot 16:00 naar de GGZ. Ze volgen hier in groepsverband meerdere soorten therapie. Indien patiënten niet mobiel genoeg zijn om naar de poli te komen, kunnen verpleegkundigen ook op huisbezoek komen. Dit levert in sommige gevallen aanvullende informatie op. Hoe iemand woont zegt namelijk veel over de persoon in kwestie.

Naast de intakegesprekken vinden er ook crisisgesprekken plaats. In zo’n situatie is het, afhankelijk van de ernst, noodzakelijk om de patiënt binnen een aantal uren tot een dag te spreken. Tijdens het gesprek wordt de situatie en het suïcidaliteitsrisico in kaart gebracht. Hierna wordt het beleid bepaald. Er kan worden doorverwezen naar de poli voor verdere behandeling, maar iemand kan ook worden opgenomen op de medium- of high care afdeling. Dit kan zowel vrijwillig als onvrijwillig. Als de patiënt wilsonbekwaam is en/of een gevaar voor zichzelf of de omgeving is, kan een crisismaatregel nodig zijn. Deze moet worden aangevraagd bij de burgermeester en geeft de psychiater het recht om de patiënt zonder zijn toestemming op te nemen op de afdeling.

Bovenstaande voorbeelden zijn natuurlijk maar een onderdeel van wat er allemaal gebeurt binnen de GGZ. Bezoek ook eens de website, daar vertellen patiënten vanuit hun eigen beleving over hun ervaringen bij de ouderenpsychiatrie.

×