fbpx

Een nieuwe manier van gegevens uitwisselen

Geschreven door Ruth Wolters, geneeskundestudent

Misschien is het je wel eens opgevallen. Zorgprofessionals die klagen over de manier van het onderling uitwisselen van patiëntgegevens. Het duurt lang, niet alle gegevens komen mee of bestanden raken zoek. Op dit moment vind de uitwisseling vaak plaats via fax, dvd of cd-rom. Redelijk ouderwets dus. Faxen gebeurt via het internet middels een speciaal e-mailadres. Er bestaat een mogelijkheid dat het niet goed beveiligd is waardoor er een datalek van patiëntgegevens kan ontstaan. Dit moet ten alle tijden voorkomen worden.

Nieuw wetsvoorstel

Op het moment van schrijven (september 2022) is er in de tweede kamer het een en ander gaande rondom bovenstaande uitwisseling. Er ligt een nieuw wetsvoorstel wat er voor moet zorgen dat zorginstellingen gemakkelijk met elkaar kunnen communiceren, inclusief het uitwisselen van patiëntgegevens. De naam van de wet wordt ‘Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz).

Onze minister van Volksgezondheid, Ernst Kuipers, is in ieder geval positief. Volgens hem wachten de zorg en de patiënten al jaren op een eenvoudige manier van gegevensuitwisseling. Dit zou vooral voor de zorgprofessionals het werk makkelijker moeten maken. En mogelijk ook veiliger. Fouten in bijvoorbeeld medicatielijsten zou voorkomen kunnen worden. Ook krijg je als zorgverlener in een keer toegang tot het volledig medisch dossier van de patiënt. Hierin zou je dus ook alle onderzoeken kunnen zien die een patiënt heeft ondergaan. Gevolg is dat er onnodige onderzoeken vermeden kunnen worden. De gegevens zijn immers bekend.

Toch is de wet op dit moment nog niet aangenomen. Er moet volgens verschillende partijen nog het een en ander gebeuren rondom de privacy. Deze zou volgens het huidige wetsvoorstel niet streng genoeg zijn.

×