fbpx

Onnodige telefoonbezetting huisartsenposten door bellers zonder spoed

De telefoonlijn bij de huisartsenpost staat vaak roodgloeiend, maar wordt ook overspoeld met telefoontjes die eigenlijk geen spoed zijn. Huisartsenposten vrezen hierdoor dat echte spoedgevallen in de knel komen, immers houden bellers zonder spoed de lijn wel bezet.

Nu de coronaregels enige tijd versoepeld zijn, lijkt de drempel om de arts te bellen voor veel mensen een stuk lager. Harrie Geboers, bestuurder van de huisartsenpost Oost-Brabant, vertelt dat mensen wel vergeten lijken te zijn waarvoor ze de huisartsenpost moeten bellen. Hoewel er veel meer telefoontjes binnenkomen, is het aantal consulten niet toegenomen. Patiënten bellen sneller voor kleine, niet spoedeisende klachten, maar bellen ook met vragen over hun vaccinatiebewijs. Deze laatste categorie vragen hoort al helemaal niet bij de huisartsenpost thuis.

6200 telefoontjes naar huisartsenpost

In Amsterdam bellen gemiddeld 4200 mensen per week naar de huisartsenposten, na de versoepeling van de maatregelen is dit fors toegenomen naar meer dan 6200 telefoontjes per week. Ook in Oost-Brabant zien we een forse toename, van anderhalf keer zoveel telefoontjes. Deze drukte heeft natuurlijk ook een impact op de telefoonbezetting, patiënten staan soms wel tot een uur in de wacht. Ook wordt er een toename gezien van patiënten die zonder afspraak langskomen. Daarnaast wordt er een toename gezien van bellers die onterecht de spoedlijn bellen om sneller gehoor te krijgen, wat natuurlijk onwenselijk is. De spoedlijn is echt bedoeld voor spoed.

Gedurende de coronapandemie was het relatief stil op de huisartsenposten, doordat veel patiënten niet naar de arts durfden. De drempel om te bellen lijkt nu weer verlaagd te zijn, de inhaalzorg lijkt weer op gang te komen.

De triagisten bij huisartsenposten merken meer ongeduld bij de bellers, doordat ze zo lang in de wacht moeten staan. Hierdoor is er een toename van agressie aan de telefoon, wat natuurlijk vervelend is.

Huisartsenposten hopen dat patiënten bij klachten eerst zelf hun gezonde verstand gebruiken en bijvoorbeeld op thuisarts.nl lezen wat ze kunnen doen, waardoor ze de huisartsenpost alleen hoeven te bellen als het daadwerkelijk nodig is. Bij twijfel moeten patiënten natuurlijk altijd bellen.

×