fbpx

Proefonderzoek naar vroege opsporing longkanker

Geschreven door Ruth Wolters, geneeskundestudent

In Nederland krijgen jaarlijks ruim 14.000 mensen de diagnose longkanker. Helaas is de overlevingskans laag, zo’n 19% van de patiënten leeft 5 jaar later nog. De klachten, zoals lange tijd veel hoesten, pijn bij inademen en benauwd zijn, ontstaan pas laat tijdens de ziekte. Hierdoor duurt het lang voordat de diagnose wordt gesteld. En start de behandeling vaak als de kanker zich al een eind heeft ontwikkeld en misschien zelfs al wel verspreid is.

Om de ziekte vroegtijdig op te sporen is er een nieuwe vorm van onderzoek nodig. De komende maanden krijgen ongeveer 400000 Nederlanders een uitnodiging om mee te doen aan een onderzoek naar de vroege opsporing van longkanker. Het is bedoeld voor mensen in de leeftijd tussen de 60 en 79 jaar die in het verleden hebben gerookt of al langere tijd roken.

Het doel van de studie is om een bevolkingsonderzoek op te starten. Door vroege opsporing kan de sterfte met wel 25% omlaag gebracht worden bij rokers en ex-rokers. Om de diagnose te stellen is een CT-scan een goed diagnostisch onderzoek. Het is belangrijk om te weten hoe vaak een CT-scan nodig is voor een bevolkingsonderzoek. Vaak genoeg om de ziekte vaker vroegtijdig op te sporen, maar zo min mogelijk om de hoeveelheid straling binnen de perken te houden.
Een ander onderdeel van het onderzoek is om te bepalen hoe ze mensen die het grootste risico op longkanker lopen het beste kunnen bereiken. In totaal worden er 26.000 (voormalige) rokers gezocht. Door het invullen van een vragenlijst wordt bepaald of iemand geschikt is om deel te nemen. De mensen die als eerste een uitnodiging krijgen wonen in de regio Amsterdam

Het Erasmus MC neemt in Nederland de leiding bij het onderzoek. Maar ook landen als Duitsland en Frankrijk voeren het uit. En niet geheel onbelangrijk, de Nederlandse Gezondheidsraad is het eens met het onderzoek. Vorig jaar gaven zij al een positief advies over de studie naar een mogelijk bevolkingsonderzoek.

×