fbpx

Tevredenheid over nieuwe aanpak huisartsentekort

Er bestaat al langer een huisartsentekort in Twente, zo dreigde er in Westerhaar even geen huisartsenpraktijk meer te zijn. De Federatie Eerstelijnszorg Almelo (FEA) wilde dit voor zijn en kwam met een nieuwe aanpak, toen de enige huisarts in het dorp vertrok.

Enkele jaren geleden is de campagne ‘Huisarts in Twente’ in het leven geroepen, waarmee onderzocht wordt hoe het huisartsentekort het beste aangepakt kan worden. Op dit moment wordt er een nieuw project uitgeprobeerd: het oprichten van een holding die onder de FEA valt.

Een holding is een tijdelijke oplossing, waarbij de praktijk tijdelijk wordt overgenomen totdat er een praktijkhouder gevonden is. In de tussentijd voeren waarnemend huisartsen de patiëntenzorg uit. De FEA is vervolgens verantwoordelijk voor alle administratie en boekhouding. Op deze manier wordt de bestaande praktijk in stand gehouden, totdat er een nieuwe praktijkhouder gevonden is.

Er heerst veel tevredenheid over de pilot, het is een mooie manier om de huisartsenzorg in de dorpen in stand te houden en om commerciële partijen af te houden. Deze commerciële partijen staan niet voor de kwaliteit van de zorg, maar voor efficiëntie. Zo wordt er veel zorg digitaal afgehandeld.

Ook met het vinden van een nieuwe praktijkhouder, blijft de werkdruk in veel huisartsenpraktijken hoog. Zowel in Twente als daarbuiten. Daar kunnen doktersassistenten een belangrijke rol in spelen, door kleine verrichtingen over te nemen en goed te triageren aan de telefoon. Doktersassistenten zijn van onschatbare waarde!

×