fbpx

Triagisten worden beter in urgentie-inschattingen

Triagisten op de huisartsenpost maken gebruik van de Nederlandse Triage Standaard om de urgentie van patiënten in te schatten. Deze standaard is continu in ontwikkeling om het bezoek aan de huisartsenpost te verbeteren. Met succes, zo blijkt uit een onderzoek van het Nivel. Recente wijzigingen zorgen ervoor dat triagisten een betere inschatting kunnen maken, waardoor frequenter de juiste urgentiecategorie werd toegekend.

Contact met triagist

Voordat een patiënt bij de huisartsenpost (HAP) terecht kan, heeft hij altijd eerst contact met de triagist. Tijdens dit contact wordt op basis van de Nederlandse Triage Standaard (NTS) een urgentiecategorie voor de klachten bepaald, waarbij U0 staat voor een uitval van de vitale functies en U5 voor geen kans op schade. De urgentie wordt bepaald op basis van verschillende triagecriteria, maar kan door de triagist naar eigen beoordeling aangepast worden.

Aanpassing triagecriteria

In 2018 en 2019 zijn de triagecriteria van een aantal ingangsklachten, waaronder braken, trauma en oogklachten, aangepast. Dit om de triage te kunnen optimaliseren. Nivel meldt dat tussen 2017 en 2019 het aantal urgentiecategorieën dat na afloop nog aangepast moest worden, ongeveer gehalveerd is. Vermoedelijk door deze aanpassingen van de triagecriteria. Uit het onderzoek is gebleken dat met name de wijzingen in de criteria voor braken en trauma een grote invloed hebben op deze cijfers.

Doorverwijzingen

Natuurlijk is er ook nog ruimte voor verbeteringen. Triagisten willen graag dat de NTS duidelijker wordt over de benodigde vervolgacties bij verschillende klachten, om zo eenduidiger door te kunnen verwijzen naar andere specialismen. Nu blijkt dat bij doorverwijzingen triagisten verschillend omgaan met het toekennen van de urgentiecategorie, dit moet dus eenduidiger kunnen.

Concluderend, is er de afgelopen jaren een hoop verbeterd in de Nederlandse Triage Standaard, waardoor urgentiecategorieën tijdens het eerste contact met de patiënt al snel goed vastgesteld worden. Waar de NTS nog in kan verbeteren, is het opstellen van duidelijke vervolgacties bij verschillende klachten.

×