fbpx

Uitgelicht! Ziekenhuisarts

Een ziekenhuisarts zal je niet in elk ziekenhuis tegenkomen, het is een relatief nieuwe vervolgopleiding. Deze groep artsen zijn dé generalisten onder de specialisten, en zien daarmee de hele patiënt. Ze spelen met name een grote rol bij patiënten met veel comorbiditeit, waarbij verschillende vakgebieden aan bod komen. Ze zijn werkzaam op zowel snijdende als beschouwende afdelingen.

Diverse stages tijdens de opleiding tot ziekenhuisarts

Als ziekenhuisarts in spé kan je een brede variatie aan stages verwachten gedurende de opleiding: Interne geneeskunde en geriatrie, maar ook heelkunde en anesthesiologie komen bijvoorbeeld aan bod. Daarbovenop volg je ook een extramurale stage, bijvoorbeeld bij een huisarts. De opleiding rond je af met het zogeheten ‘meesterstuk’, waarbij je een verandering op het gebied van kwaliteit van de zorg of patiëntveiligheid implementeert binnen het ziekenhuis waar je op dat moment stage loopt.

Implementatie van verandering in zorgkwaliteit en patiëntveiligheid als afsluiting van de opleiding

Het afronden van de opleiding tot ziekenhuisarts vereist ook de uitvoering van een ‘meesterstuk’. Dit houdt in dat de arts een verandering of verbetering op het gebied van zorgkwaliteit of patiëntveiligheid implementeert in het ziekenhuis waar hij of zij op dat moment stage loopt. Dit meesterstuk is een belangrijk onderdeel van de opleiding en benadrukt het belang van continue verbetering en innovatie in de gezondheidszorg.

Officiële erkenning van de ziekenhuisartsopleiding in 2014

In 2014 werd de opleiding officieel erkend door het College Geneeskunde Specialismen. De opleiding duurt drie jaar. Het is in diverse ziekenhuizen al mogelijk om een coschap ‘ziekenhuisgeneeskunde’ te lopen.

Een holistische benadering van patiëntenzorg:

de rol van ziekenhuisartsen De opkomst van ziekenhuisartsen als een relatief nieuwe specialisatie in de geneeskunde heeft een belangrijke rol gespeeld in het verbeteren van de zorg voor patiënten met complexe medische aandoeningen. In tegenstelling tot specialisten die zich richten op een specifiek vakgebied, zijn ziekenhuisartsen generalisten die de hele patiënt in beschouwing nemen.

×