fbpx

Wat zegt u nou? Medisch jargon begrijpbaar maken

Medisch jargon is voor veel artsen en medische studenten geheel vanzelfsprekend. Maar soms is echter de vertaalslag naar het ‘gewone’ Nederlands een stuk moeilijker. Stichting kanker.nl hoopt met een samenwerking met Nictiz dit op haar websites te bereiken.

Medische jargon anders benoemen

Het doel van deze samenwerking is dat patiënten met kanker de informatie in hun patiëntportaal kunnen begrijpen en zich aanvullend kunnen laten informeren op kanker.nl. Als een arts de medische term van een bepaald type kanker documenteert in het dossier, dan moet de patiënt in zijn portaal de normale term te zien krijgen. Via het portaal kan de patiënt doorverwezen worden naar de bijpassende pagina van kanker.nl.

Kanker.nl is bezig om samen met oncologen een verklarende oncologische-woordenlijst op te stellen, die Nictiz vervolgens koppelt aan Snomed-termen. Snomed is het internationale medische-terminologiestelsel, dat gekoppeld is aan de International Classification of Primary Care (ICPC). Dit is de standaard voor coderen en classificeren van klachten en symptomen in de huisartsenpraktijk. Hierdoor verloopt de omzetting vrijwel automatisch. Deze samenwerking hoopt dat een onzekere periode voor patiënten met kanker in ieder geval wat duidelijker wordt.

×