Scholing over triage na een trauma

E-learning Trauma & triage

Tijdens deze training leer je meer over klachten na een trauma en hoe je triage toepast. Je krijgt inzicht in de anatomie en pathofysiologie van verschillende traumatische aandoeningen. Dit helpt je begrijpen waarom bepaalde symptomen (triagecriteria) leiden tot een bepaalde urgentie.

Leerdoelen

Om beter begrip te krijgen van de triage in relatie tot de volgende ingangsklachten:

 • Trauma algemeen/extremiteiten.
 • Trauma schedel.
 • Trauma aangezicht.
 • Trauma nek.
 • Trauma rug.
 • Trauma thorax.
 • Trauma buik.
 • Wonden.

Programma

Het betreft een e-learning die je op ieder gewenst moment kunt doorlopen. De gemiddelde studietijd bedraagt hiervoor 2 uur.

In elk hoofdstuk wordt er middels een korte inleiding inzicht gegeven in de onderliggende anatomie en pathofysiologie. Hierna wordt de koppeling gemaakt naar de toepasbaarheid in de praktijk en de triage. De e-learning zal worden afgesloten middels een posttoets waarin de belangrijkste onderdelen van de behandelde materie terugkomen en de opgedane kennis en begrip worden getoetst.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de scholing Trauma & Triage, moet je minimaal in het bezit zijn van een MBO 4 diploma binnen de gezondheidszorg.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Scholing sepsis

Scholing Sepsis

Deze scholing is gericht op het klinisch beeld van sepsis. Je krijgt begrip voor het herkennen van sepsis-signalen en leert praktische tools om de triage effectief toe te passen bij vermoeden van sepsis.

Leerdoelen

 • Theoretisch begrip over het ziektebeeld sepsis.
 • Leren herkennen van symptomen en signalen die kunnen wijzen op sepsis.
 • Gericht leren toepassen van triage bij sepsis.

Programma

Tijdens deze klassikale scholing krijg je les over het ziektebeeld sepsis. De les bestaat uit een theoretisch stuk waar op een interactieve manier uitleg wordt gegeven over het ziektebeeld sepsis. Daarnaast bestaat de les uit een praktijkonderdeel waar je aan de slag gaat met actuele casuïstiek over het ziektebeeld sepsis. Zo leer je de zojuist opgedane informatie gelijk toe te passen in de praktijk.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de scholing Sepsis, dient er minimaal een MBO 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Energiemanagement en werkdruk in triage

Energiemanagement, omgaan met werkdruk, behouden van werkplezier

Het is belangrijk voor een organisatie dat de werknemers positieve energie krijgen van het werk en zingeving/werkplezier ervaren. Dit zorgt voor minder (ziekte)uitval en een duurzaam behoud van de medewerkers. Met dat doel is deze scholing opgezet.

 • Is aan het einde van je dienst je energie helemaal op en heb je een kort lontje of ben je chronisch vermoeid?
 • Benieuwd naar wat een (te hoge) werkdruk met jou doet als triagist en wat dit betekent voor de kwaliteit van je triage?
 • Hoe hangt je persoonlijkheid samen met het ervaren van hoge werkdruk?

Dit en meer komt ter sprake in deze scholing.

Leerdoelen

 • Herkennen wat belangrijk is voor een prettig werkklimaat.
 • Signalen herkennen van een verstoorde balans.
 • Het herkennen en leren bewaken van eigen grenzen.
 • Tools ontwikkelen voor de omgang met werkdruk.

Programma

Tijdens deze klassikale scholing (een dagdeel, 4 uur) staat het verkennen van problemen (pijnpunten) die medewerkers binnen de organisatie ervaren centraal. We bieden tools aan waarmee medewerkers deze problemen positief kunnen aanpakken en verantwoordelijkheid kunnen nemen. De docent is hierin faciliterend.

De training bestaat uit een afwisseling van theorie en uitwisseling van ervaringen. De exacte invulling van de scholing is afhankelijk van de wensen van jullie team.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de scholing Energiemanagement, omgaan met werkdruk, behouden van werkplezier, dient er minimaal een MBO 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
calamiteiten in de huisartsenspoedzorg

Scholing Calamiteiten binnen de huisartsenzorg

In deze training richten we ons op kwetsbare momenten in de zorg en bieden we handvatten om op professionele wijze om te gaan met de emotionele belasting die zorgverleners ervaren bij (mogelijke) calamiteiten.

Leerdoelen

 • Begrip over de route en werkwijze bij een calamiteitenproces.
 • Begrip van de risicovolle momenten binnen het zorgproces die kunnen leiden tot een calamiteit.
 • Leren herkennen van contacten met een verhoogd risico op calamiteiten.

Programma

Het betreft fysieke lessen. De gemiddelde studietijd bedraagt hiervoor 2 uur. Er zullen casusgericht enkele voorbeelden van calamiteiten worden behandeld.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de scholing Calamiteiten binnen de huisartsenzorg, dient er minimaal een MBO 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Urogentiale klachten triage scholing

E-learning Urogenitale klachten & triage

Tijdens deze e-learning behandelen we alle ingangsklachten die vallen onder het urogenitale gebied. Rectale klachten, urinewegproblemen en vaginaal bloedverlies worden behandeld, net als problemen met een drain, sonde of katheter. Er is aandacht voor de anatomie, pathofysiologie en de koppeling naar de triage.

Leerdoelen

Om beter begrip te krijgen van de triage in relatie tot de volgende ingangsklachten:

 • Urinewegproblemen.
 • Drain/ sonde/ katheter verstopt/ gesneuveld.
 • Geslachtsorgaanklachten.
 • Vaginaal bloedverlies.
 • Rectale klachten.

Programma

Het betreft een e-learning die op ieder gewenst moment te doorlopen is. De gemiddelde studietijd bedraagt hiervoor 2 uur.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de Urogenitale klachten & triage e-learning, dient er minimaal een MBO 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Scholing thoracale klachten

E-learning Thoracale klachten & triage

In deze e-learning wordt het NTS cluster ’thoracale klachten’ en daaronder behorende ingangsklachten en ziektebeelden uitvoerig behandeld. Door te kijken naar de oorzaken van ziekten en het verband met mogelijke ingangsklachten, krijg je een beter begrip van de verschillende manieren waarop thoracale klachten zich kunnen presenteren, inclusief ernstige spoedeisende gevallen.

Doelstelling

De e-learning is zo opgebouwd dat zowel de anatomie, fysiologie en pathofysiologie als de triage van de betreffende ingangsklachten wordt behandeld. Aan bod komen onder andere:

 • Kortademigheid;
 • Pijn thorax;
 • Hartkloppingen;
 • ICD.

Het doel van deze e-learning is door middel van goede achtergrondkennis te zorgen voor goed begrip van de triagecriteria en bijbehorende urgenties.

Programma

Het betreft een e-learning die op ieder gewenst moment te doorlopen is. De gemiddelde studietijd bedraagt hiervoor 2 uur.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de Thoracale klachten & triage e-learning, dient er minimaal een MBO 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Scholing risicogroepen

Scholing Risicogroepen & triage

Kinderen jonger dan drie maanden, patiënten met een verzwakt immuunsysteem, personen met specifieke chronische aandoeningen, ouderen met complexe medicatie en medische voorgeschiedenis en in sommige gevallen ook zwangere vrouwen behoren tot de risicogroepen.

Er is aandacht voor de meest voorkomende ziektebeelden bij deze patiënten, er is kort aandacht voor de anatomie en pathofysiologie. Tijdens deze training leer je ook waar de risico’s zitten bij deze patiënten, waar let je op tijdens de triage, waarop vraag je specifiek door en waarom.

Doelstelling

Na het volgen van deze fysieke les weet de triagist welke patiënten tot de risicogroepen behoren en beschikt de triagist over de nodige achtergrondkennis, begrip en medische kennis om veilig te triëren.

Inhoud

De volgende risicogroepen zullen behandeld worden:

 • Kleine kinderen: in het bijzonder jonger dan 3 maanden, maar ook het risico tot iets oudere leeftijd (tot +/- 2 jaar) op specifieke ziektebeelden.
 • Ouderen: polyfarmacie in combinatie met uitgebreidere voorgeschiedenis en een al wat meer kwetsbare balans van de orgaansystemen.
 • Chronisch zieken; DM (denk in combinatie met urineweginfectie of risico hypo/hyper op infecties), longaandoeningen, oncologie
  Zwangeren
 • Immuungecompromitteerden; waaronder HIV, immunosuppressiva, chemo, biologicals, aangeboren immuunstoornis.

Programma

e-learning (2 accreditatiepunten, 2 uur)
Tijdens de e-learning wordt ingezoomd op de hierboven genoemde kwetsbare patiëntengroepen. Je doet kennis op over pathologie en fysiologie, de meest voorkomende ziektebeelden en de valkuilen bij deze patiëntgroep. Daarnaast leer je waar de risico’s zitten bij deze patiënten, waar je specifiek op doorvraagt tijdens het inschatten van de urgentie en waarom.

Optioneel: klassikale scholing (4 accreditatiepunten, 4 uur)
Tijdens de klassikale scholing worden de belangrijkste leerpunten uit de e-learning besproken. Daarnaast is er ruimte voor vragen.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de Risicogroepen & triage scholing, dient er minimaal een MBO 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Scholing pijn en pijnbeleving

E-learning Pijn, pijnbeleving & classificatie

Pijn is een veel voorkomend signaal waar men mee te maken krijgt in de triage. In deze e-learning wordt er ingegaan op de theorie achter pijn en pijnbeleving en leer je pijn op een juiste wijze in te schatten. Om deze reden hebben we steeds een koppeling gemaakt met de NHG TriageWijzer en de daarbij passende urgenties.

Aan het einde van deze e-learning kan men een toegekende urgentie en eventuele afwijking daarvan onderbouwen vanuit de theorie over pijn.

Inhoud

In deze e-learning komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wat is pijn, aspecten van pijn.
 • Model van Loeser.
 • Het ontstaan van pijn.
 • Acute pijn en chronische pijn.
 • Pijncriteria en pijnbeoordeling.
 • Pijn bij kinderen.
 • Rode vlaggen: mogelijk acuut gevaar.
 • Gele vlaggen.
 • Pijnmedicatie.
 • Het biopsychosociaal model.

Programma

Het betreft een e-learning die op ieder gewenst moment te doorlopen is. De gemiddelde studietijd bedraagt hiervoor 2 uur.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de Pijn, pijnbeleving & classificatie e-learning, dient er minimaal een MBO 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Landelijk kennisexamen triage oefenexamen

E-learning LKT Landelijk Kennisexamen Triage oefenexamen

Elke kandidaat-triagist dient verplicht deel te nemen aan het Landelijk Kennisexamen Triage (LKT), en dient deze met voldoende resultaat af te ronden. Als onderdeel van de opleiding kunnen examentrainingen en proefexamens worden ingezet voor educatieve doeleinden. Deze e-learning voorziet hierin.

Informatie

In deze LKT-oefentoets worden diverse vraagvormen getoetst:

 • meerkeuzevragen;
 • meervoudig juist vragen;
 • sorteervragen;
 • matrixvragen;
 • en keuzelijstvragen.

Bij het landelijk examen is er sprake van digitale afname, waarbij de kandidaat zelf instellingen zoals lettergrootte kan aanpassen. Om ervoor te zorgen dat kandidaten goed voorbereid zijn op het examen adviseren wij iedere kandidaat om het oefenexamen te bekijken.

Programma

Het betreft een e-learning die op ieder gewenst moment te doorlopen is. De gemiddelde studietijd bedraagt hiervoor 2 uur.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan het Landelijk Kennisexamen Triage oefenexamen, dient er minimaal een MBO 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Scholing kindermishandeling

E-learning Kindermishandeling & huiselijk geweld

Mishandeling signaleren en aanpakken is omgeven door twijfels en onzekerheden: ‘Zie je het wel goed?’, ‘Wat als mijn zorgen onterecht zijn?’ of ‘Wie ben ik om mezelf ermee te bemoeien’? In deze training leer je signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld herkennen en op een juiste wijze te handelen.

Als zorgverlener is het belangrijk om doorlopend aandacht te houden voor het voorkomen van kindermishandeling en huiselijk geweld en het signaleren hiervan. De training van Auxilio is interactief en leert de zorgverlener om de signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld in te zien en vervolgacties te ondernemen.

Leerdoelen

Na het verrichten van de e-learning ‘Kindermishandeling & huiselijk geweld’:

 • Weet de triagist signalen van kindermishandeling te herkennen (ingangsklachten o.a. brandwonden, fracturen & bijtwonden).
 • Zijn de zes vormen van kindermishandeling bekend en welke aandoeningen verwacht kunnen worden.
 • Kan de triagist werken met de KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.
 • Kan de triagist de kindcheck toepassen.
 • Kan de triagist een kind dat het moeilijk heeft steunen.

Programma Kindermishandeling & huiselijk geweld

Het betreft een e-learning die op ieder gewenst moment te doorlopen is. De gemiddelde studietijd bedraagt hiervoor 2 uur.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan deze e-learning, dient er minimaal een MBO 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
×