Behaal je triage diploma

Volledig diploma Triagist

Voor medische professionals met een afgeronde zorgopleiding op MBO-4 niveau bieden wij de opleiding tot triagist aan. Het doorlopen van de opleiding zorgt ervoor dat de deelnemer de benodigde kennis en vaardigheden opdoet voor de functie van triagist op de huisartsenpost of in de dagpraktijk.

Het succesvol afronden van de opleiding zorgt ervoor dat de triagist vakbekwaam en betrouwbaar handelt in zijn of haar functie wat resulteert in een door de brancheorganisatie erkend triage diploma.

Leerdoelen

Verkrijgen van alle benodigde vaardigheden zoals gesteld aan het competentieprofiel van triagist:

 • Opvangen van de patiënt (klantgericht werken);
 • Hulpvraag vaststellen;
 • Urgentie bepalen en vervolgtraject indiceren (telefonisch/ face-to-face);
 • Informeren over vervolgtraject;
 • Adviseren over wat de patiënt moet doen;
 • Werkprocessen organiseren;
 • Patiënt-, intake- en triagegegevens vastleggen;
 • Samenwerken en afstemmen met collega’s en andere disciplines;
 • Eigen grenzen bewaken;
 • Ontwikkelen en onderhouden professionele rol;
 • Zorgen voor een goede kwaliteit van het af te leveren werk.

Programma

Het betreft een blended learning traject, een combinatie van klassikaal onderwijs en e-learning.

Fase 1: Theoretische vorming – 10 klassikale lesdagen in combinatie met zelfstudie en e-learning
Met een uitgebreide e-learning NTS en zelfstudie zal de benodigde theoretische kennis worden herhaald en individuele hiaten hierin worden opgevuld. De e-learning is verdeeld in zes onderdelen, waarbij de zes clusters in de NTS worden aangehouden (algemeen/huid, buik/urogenitaal, hoofd, neuro/psychiatrie, thorax/extremiteit en trauma). Ieder deel van de e-learning wordt afgesloten met een klassikale bijeenkomst, waarin ruimte bestaat voor vragen en uitgebreid in zal worden gegaan op verdere verdieping en casuïstiek.

Fase 2: Van theorie naar praktijk
Om de vertaalslag te maken van de theoretische kennis naar uitvoerende werkzaamheden, komen een aantal klassikale modules aan bod waarbij onder andere wordt ingegaan op het gespreksmodel, beoordeling van het toestandsbeeld en communicatieve vaardigheden. In klein groepsverband wordt gedurende verschillende bijeenkomsten geoefend met het gespreksmodel en met het werken in de ICT-applicatie. De fictieve scenario’s worden opgebouwd van laag-complex naar hoog-complex.

Fase 3: Praktijkontwikkeling
De opgedane vaardigheden zullen verder wordt uitgebreid in de praktijk: zijnde de dagpraktijk en/of de huisartsenpost. Onder begeleiding zullen de werkzaamheden worden uitgebreid van de terugbelagenda (laag-urgent), naar de volledige inkomende lijnen (alle urgenties).

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de opleiding tot triagist, dient er minimaal een MBO 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Training tot junior triagist bij Auxilio

Training tot Junior Triagist

Medisch studenten met een bachelor-diploma (geneeskunde, biomedische wetenschappen en gezondheidswetenschappen) bieden wij een verkorte opleiding tot junior triagist aan.  Deze training biedt een solide basis om de werkzaamheden bekwaam uit te voeren, met een nadruk op het urgentiedenken en het toestandsbeeld bepalen in plaats van  diagnostisch denken.

Leerdoelen

Verkrijgen van alle benodigde vaardigheden zoals gesteld aan het competentieprofiel van (junior) triagist. Een competentie is de combinatie van kennis, inzicht, attitude en vaardigheden, die de medisch student nodig heeft om in een concrete taaksituatie de gevraagde doelen te bereiken. De medisch student moet beschikken over een set van elf competenties:

 • Opvangen van de patiënt (klantgericht werken);
 • Hulpvraag vaststellen;
 • Urgentie bepalen en vervolgtraject indiceren (telefonisch/ face-to-face);
 • Informeren over vervolgtraject;
 • Adviseren over wat de patiënt moet doen;
 • Werkprocessen organiseren;
 • Patiënt-, intake- en triagegegevens vastleggen;
 • Samenwerken en afstemmen met collega’s en andere disciplines;
 • Eigen grenzen bewaken;
 • Ontwikkelen en onderhouden professionele rol;
 • Zorgen voor een goede kwaliteit van het af te leveren werk.

Programma Training tot Junior Triagist

Gedurende één dag (7 uur) zal er in klassikaal verband ingegaan worden op het veilig uitvragen van de vitale parameters en toestandsbeeld (ABCD(E) systematiek, het gespreksmodel en het werken met de NTS-module. Ook is er aandacht voor communicatie en gesprekstechnieken en in kleiner groepsverband zal worden geoefend met fictieve casuïstiek. Er is in het bijzonder aandacht voor urgentiegericht denken in plaats van het diagnosegericht denken. De klassikale dagdelen vormen de theoretische basis van het werken op de huisartsenpost.

Vaardigheidstraining
In één op één sessies met een triage trainer wordt er onder begeleiding – meestal op locatie van de huisartsenpost en met echte patiënten – geoefend met het gespreksmodel en met het werken in de ICT-applicatie. Het aantal benodigde uur wordt op individuele basis afgestemd.

Praktijkontwikkeling
De opgedane vaardigheden zullen verder worden uitgebreid in de werksfeer van de huisartsenpost. Onder supervisie van de praktijkbegeleider van de huisartsenpost, volgen nog 2-3 boventallige inwerkdiensten (15-22 uur) waarin ruimte bestaat om bekend te raken met de logistiek, lokale werkafspraken en meer routine te ontwikkelen.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de training tot Junior Triagist dient de student te beschikken over een bachelor-diploma geneeskunde, biomedische wetenschappen of gezondheidswetenschappen.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Triage in het Engels scholing

E-learning Triage in het Engels

Voor de professionalisering van zorgverleners heeft de Auxilio Academie een korte, maar zeer efficiënte e-learning en klassikale training medisch Engels ontwikkeld. Deze kunnen los of gecombineerd gevolgd worden.

Triagisten blijken in de praktijk vaak niet voldoende (tussentijds) getraind te worden in de Engelse triage taal en vaak wordt Engels niet meegenomen in de normale scholingstrajecten. Doordat Nederland een multicultureel land is, is Engels de tweede taal die op de huisartsenspoedposten vaak wordt gesproken

Leerdoelen

 • Verwerven van basiskennis medisch Engels.
 • Leren gebruiken van de NTS-module in het Engels/ bij een taalbarrière.
 • Leren ABCDE uit te vragen in het Engels.

Programma

Deel 1 e-learning in het Engels (4 accreditatiepunten)
De e-learning medisch Engels bevat meer dan alleen woorden. Zeer uitgebreid wordt ingegaan op meerdere (contextuele) zaken. Aan de orde komen onder andere:

 • Woorden en zinnen algemeen;
 • Medische benaming menselijk lichaam;
 • Meest voorkomende chronische ziekten;
 • ABCDE uitvragen in het Engels;
 • Toestandsbeeld uitvragen in het Engels;
 • Hoe gebruik je de NTS-module in het Engels/ bij een taalbarrière;
 • (Zelfzorg)Advies geven;
 • De klok en afspraken plannen;
 • Engels lezen en evalueren.

Deel 2 klassikale training in het Engels (4 accreditatiepunten)
We adviseren altijd om de e-learning te combineren met een klassikale training omdat je dan ook werkelijk in de praktijk met een docent Engels de opgedane kennis uit de e-learning kunt toepassen. Tijdens de 4 uur durende klassikale training voor triagisten komen diverse onderwerpen aan bod. Zo worden er Engelse fragmenten beluisterd en beoordeeld en is er ruimte voor rollenspellen.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de Triage in het Engels scholing, dient er minimaal een MBO 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
medicatieleer scholing

E-learning Medicatieleer triagisten

Het doel van deze scholing is om inzicht te geven in veel voorkomende medicatie, het werkingsmechanisme daarvan, bijhorende risico’s en/ of aandachtspunten en de toepasbaarheid daarvan binnen de telefonische triage.

Informatie

Deze training bestaat uit een e-learning en een klassikale bijeenkomst (gecombineerd of afzonderlijk van elkaar te volgen). Binnen de totale training wordt ingezoomd op de verschillende veel voorkomende medicatiegroepen. De volgende medicatiegroepen zullen worden behandeld:

 • Antistolling
 • Antidiabetica
 • Antihypertensiva
 • Inhalatiemedicatie
 • Pijnmedicatie
 • Psychofarmaca
 • Antibiotica

Per groep zal steeds het werkingsmechanisme van de medicatie worden behandeld en er zal inzicht worden gegeven wanneer die medicatie is geïndiceerd. Het werkingsmechanisme wordt versimpeld behandeld; met voldoende diepgang om de werking begrijpelijk en het theoretische plaatje correct te houden, maar zonder in te gaan op voor de doelstellingen irrelevante details.

Programma

Deel 1  e-learning (3 accreditatiepunten)
Met de e-learning kan de deelnemer de aanwezige kennis over geneesmiddelen toetsen, opfrissen en/of aanleren door middel van zelfstudie. De e-learning heeft een doorloop van 2 á 3 uur, afhankelijk van het startniveau van de deelnemer. Deze e-learning is complementair aan de klassikale scholing maar beide onderdelen kunnen ook afzonderlijk van elkaar gevolgd worden. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met interactieve vragen, die de opgedane kennis toetsen en een koppeling maken naar de dagelijkse praktijk.

Deel 2 fysieke lessen (3 accreditatiepunten)
Tijdens de klassikale scholing worden de belangrijkste leerpunten uit de e-learning besproken aan de hand van casuïstiek, er is ruimte voor vragen. Na het behandelen van de medicatiegroepen zullen er nog praktische zaken worden behandeld.  Onder andere zal besproken worden wat frequent voorkomt in de dagelijkse praktijk;

 • Vergeten en dubbel genomen medicatie.
 • Medicatie-intoxicatie.
 • Overdrachtsstructuur en zelfzorgadviezen.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de Medicatieleer triagisten e-learning, dient er minimaal een MBO 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Scholing ABCD en toestandsbeeld

ABCD & toestandsbeeld

In dit blended learning traject, bestaande uit een e-learning en een klassikale lesdag (eventueel afzonderlijk van elkaar te volgen), wordt ingegaan op het urgentiedenken in de ABCD-methodiek en het toestandsbeeld, om levensbedreigende situaties te herkennen en daarop te handelen. 

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Triage en urgentiecodering;
 • De ABCDE-methodiek;
 • Het toestandsbeeld;
 • Bedreiging van de vitale functies: ABCDE is stabiel, maar er is op de korte termijn wél een risico tot ABCDE instabiliteit en/ of schade aan het lichaam.

Leerdoelen

 • Begrijpen hoe gepast de ABCD en het toestandsbeeld uitgevraagd worden en op welk moment in de triage.
 • De 4 aspecten kennen die nodig zijn om een juiste ABCD te beoordelen.
 • De ABCD logisch leren uitvragen.
 • De ingangsklachten leren die ABCD bedreigd kunnen zijn.
 • Op objectiveerbare wijze de mate van dyspneu en urgentiebepaling leren vast te stellen.

Programma

De e-learning is op ieder gewenst moment te doorlopen. De gemiddelde studietijd bedraagt hiervoor 2 uur (2 accreditatiepunten).

De e-learning wordt afgesloten met een eindtoets, waarin algeheel begrip van de behandelde materie wordt getoetst. In elk hoofdstuk zal eerst de theorie besproken worden, waarna illustratieve casuïstiek volgt met enkele oefenvragen. Er kan tussendoor gestopt worden zonder verlies van de voortgang.

Op de klassikale lesdag (6 uur, 6 accreditatiepunten) wordt verder ingegaan op de materie.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de scholing ABCD & toestandsbeeld, dient er minimaal een MBO 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Opleiding SOH

Opleiding Spreekuurondersteuner huisartsen - SOH

Per 2023 verzorgt Auxilio voor de dagpraktijken en huisartsenposten de opleiding tot Spreekuurondersteuner Huisarts (SOH). Doktersassistenten en triagisten leren in deze opleiding om veelvoorkomende klachten zelfstandig af te handelen. De extra taken dragen positief bij aan de kwaliteit van zorg en het werkplezier.

Wat doet een Spreekuurondersteuner Huisarts (SOH)?

Een Spreekuurondersteuner Huisarts (SOH) is opgeleid om zelfstandig veelvoorkomende ingangsklachten af te handelen. Door als SOH te werken, voeg je een boeiende dimensie toe aan je huidige werk. Je doet uitdagend werk en ondersteunt de huisarts door veilig en verantwoord patiënten zelfstandig te beoordelen en behandelen. Op deze manier draag je bij aan de toegankelijkheid van de eerstelijnszorg.

Opleiding tot Spreekuurondersteuner huisarts

Programma opleiding SOH

De opleiding tot Spreekuurondersteuner Huisarts (SOH) omvat diverse modules die zorgvuldig zijn ontworpen om je competenties te ontwikkelen en zelfstandig veelvoorkomende klachten af te handelen.

 • In de module Consultvoering leer je efficiënt anamneses afnemen en klinisch redeneren.
 • De KNO-klachtenmodule behandelt onder andere acute keelpijn en oorpijn.
 • Met de module Bovenste en Onderste Extremiteiten krijg je kennis over de anatomie en pathologie van de ledematen, inclusief het afhandelen van bijbehorende klachten.
 • De module Huid en Wondzorg richt zich op het zelfstandig afhandelen van traumatische wonden, brandwonden en meer, inclusief basisvaardigheden voor wondverzorging.

Daarnaast zijn er optionele modules: Oogklachten, Urineweginfecties & katheteriseren, en Chronische wondzorg. In deze modules leer je meer over de tot de module behorende ingangsklachten.

Werving en selectie door Auxilio

Studielast en examinering

De opleiding omvat 36 fysieke contacturen, 20 uur voor het doorlopen van de e-learnings en literatuurstudie ter voorbereiding op de modules.
De toetsing vindt plaats door het maken van een posttoets in combinatie met een praktijkexamen waarbij de kandidaat 2 consultvoeringen uitvoert (totaal 3 uur). Voor het behalen van het SOH-certificaat wordt een 100% aanwezigheid gesteld. Alle onderdelen moeten met een voldoende (> 5,5) zijn afgerond.

De doorlooptijd van de opleiding is 16-20 weken waarbij de startbijeenkomst en module 1 plaatsvinden in week 1 en 2 van de opleiding. Daarna vinden module 2, 3 en 4 plaats om de 3 weken, zodat de kandidaat in de gelegenheid is om zich voor te bereiden op de volgende bijeenkomst en tijd en gelegenheid heeft om het geleerde in de praktijk toe te passen onder begeleiding van de opdrachtgever.

Accreditatie opleiding tot SOH

De opleiding is geaccrediteerd door de Commissie Accreditatie Deskundigheidsbevordering Doktersassistenten met 50 accreditatiepunten. Wij zijn een CRKBO-geregistreerde opleidingsinstelling en een gecertificeerd opleider in triage.

Toelatingseisen opleiding Spreekuurondersteuner Huisartsen (SOH)

Om deel te kunnen nemen aan de opleiding tot Spreekuurondersteuner huisarts – SOH, dient er minimaal een afgeronde MBO-opleiding Doktersassistent (MBO 4) in het bezit te zijn.

Startdata & opleidingskosten

De opleiding tot SOH bieden we gedurende het hele jaar aan. De opleidingskosten bedragen € 1950,-.

Interesse of vragen? Neem contact met ons op!

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
× Hoe kan ik je helpen?