Scholing over triage na een trauma

E-learning Trauma & triage

Tijdens deze training leer je meer over klachten na een trauma en hoe je triage toepast. Je krijgt inzicht in de anatomie en pathofysiologie van verschillende traumatische aandoeningen. Dit helpt je begrijpen waarom bepaalde symptomen (triagecriteria) leiden tot een bepaalde urgentie.

Leerdoelen

Om beter begrip te krijgen van de triage in relatie tot de volgende ingangsklachten:

 • Trauma algemeen/extremiteiten.
 • Trauma schedel.
 • Trauma aangezicht.
 • Trauma nek.
 • Trauma rug.
 • Trauma thorax.
 • Trauma buik.
 • Wonden.

Programma

Het betreft een e-learning die je op ieder gewenst moment kunt doorlopen. De gemiddelde studietijd bedraagt hiervoor 2 uur.

In elk hoofdstuk wordt er middels een korte inleiding inzicht gegeven in de onderliggende anatomie en pathofysiologie. Hierna wordt de koppeling gemaakt naar de toepasbaarheid in de praktijk en de triage. De e-learning zal worden afgesloten middels een posttoets waarin de belangrijkste onderdelen van de behandelde materie terugkomen en de opgedane kennis en begrip worden getoetst.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de scholing Trauma & Triage, moet je minimaal in het bezit zijn van een MBO 4 diploma binnen de gezondheidszorg.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Scholing zelfzorgadviezen

E-learning Zelfzorgadviezen

Tijdens deze e-learning gaat het over de laatste 2 urgentiecodes, de U4 en de U5. Hulpvragen met deze urgentiecodes hoeven niet direct gezien te worden en kunnen meestal met een goed en duidelijk zelfzorgadvies en vangnet afgehandeld worden.

Bij een zelfzorgadvies krijgt de patiënt voorlichting en advies mee wat men zelf kan doen aan een klacht. Er is geen of een verwaarloosbare kans op verslechtering op korte termijn. Hierbij is het van belang dat de patiënt wel verteld wordt waarop te letten en wat te doen mocht er toch verslechtering optreden. Dit wordt een vangnetadvies of contactadvies genoemd. Bij het geven van een zelfzorgadvies en vangnet is het belangrijk dat de patiënt heeft begrepen wat er verteld is. Toets altijd of de patiënt het heeft begrepen en zich hierin kan vinden.

Inhoud

Deze training behandelt verschillende clusters, zoals:

 • Algemeen/huid;
 • Buik/urogenitaal;
 • Hoofd;
 • Neurologie/psychiatrie;
 • Thorax/extremiteit;
 • Trauma klein.

Voor elk cluster worden de symptomen en triagecriteria van specifieke klachten besproken, inclusief relevante anatomie en theoretische uitleg. Casuïstiek wordt gebruikt om inzicht te krijgen in symptomen, pathofysiologie, onderliggende ziektebeelden en risico’s.

Programma

Het betreft een e-learning die op ieder gewenst moment te doorlopen is. De gemiddelde studietijd bedraagt hiervoor 3 uur.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de Zelfzorgadviezen e-learning, dient er minimaal een MBO 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Urogentiale klachten triage scholing

E-learning Urogenitale klachten & triage

Tijdens deze e-learning behandelen we alle ingangsklachten die vallen onder het urogenitale gebied. Rectale klachten, urinewegproblemen en vaginaal bloedverlies worden behandeld, net als problemen met een drain, sonde of katheter. Er is aandacht voor de anatomie, pathofysiologie en de koppeling naar de triage.

Leerdoelen

Om beter begrip te krijgen van de triage in relatie tot de volgende ingangsklachten:

 • Urinewegproblemen.
 • Drain/ sonde/ katheter verstopt/ gesneuveld.
 • Geslachtsorgaanklachten.
 • Vaginaal bloedverlies.
 • Rectale klachten.

Programma

Het betreft een e-learning die op ieder gewenst moment te doorlopen is. De gemiddelde studietijd bedraagt hiervoor 2 uur.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de Urogenitale klachten & triage e-learning, dient er minimaal een MBO 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Triage in het Engels scholing

E-learning Triage in het Engels

Voor de professionalisering van zorgverleners heeft de Auxilio Academie een korte, maar zeer efficiënte e-learning en klassikale training medisch Engels ontwikkeld. Deze kunnen los of gecombineerd gevolgd worden.

Triagisten blijken in de praktijk vaak niet voldoende (tussentijds) getraind te worden in de Engelse triage taal en vaak wordt Engels niet meegenomen in de normale scholingstrajecten. Doordat Nederland een multicultureel land is, is Engels de tweede taal die op de huisartsenspoedposten vaak wordt gesproken

Leerdoelen

 • Verwerven van basiskennis medisch Engels.
 • Leren gebruiken van de NTS-module in het Engels/ bij een taalbarrière.
 • Leren ABCDE uit te vragen in het Engels.

Programma

Deel 1 e-learning in het Engels (4 accreditatiepunten)
De e-learning medisch Engels bevat meer dan alleen woorden. Zeer uitgebreid wordt ingegaan op meerdere (contextuele) zaken. Aan de orde komen onder andere:

 • Woorden en zinnen algemeen;
 • Medische benaming menselijk lichaam;
 • Meest voorkomende chronische ziekten;
 • ABCDE uitvragen in het Engels;
 • Toestandsbeeld uitvragen in het Engels;
 • Hoe gebruik je de NTS-module in het Engels/ bij een taalbarrière;
 • (Zelfzorg)Advies geven;
 • De klok en afspraken plannen;
 • Engels lezen en evalueren.

Deel 2 klassikale training in het Engels (4 accreditatiepunten)
We adviseren altijd om de e-learning te combineren met een klassikale training omdat je dan ook werkelijk in de praktijk met een docent Engels de opgedane kennis uit de e-learning kunt toepassen. Tijdens de 4 uur durende klassikale training voor triagisten komen diverse onderwerpen aan bod. Zo worden er Engelse fragmenten beluisterd en beoordeeld en is er ruimte voor rollenspellen.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de Triage in het Engels scholing, dient er minimaal een MBO 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Scholing thoracale klachten

E-learning Thoracale klachten & triage

In deze e-learning wordt het NTS cluster ’thoracale klachten’ en daaronder behorende ingangsklachten en ziektebeelden uitvoerig behandeld. Door te kijken naar de oorzaken van ziekten en het verband met mogelijke ingangsklachten, krijg je een beter begrip van de verschillende manieren waarop thoracale klachten zich kunnen presenteren, inclusief ernstige spoedeisende gevallen.

Doelstelling

De e-learning is zo opgebouwd dat zowel de anatomie, fysiologie en pathofysiologie als de triage van de betreffende ingangsklachten wordt behandeld. Aan bod komen onder andere:

 • Kortademigheid;
 • Pijn thorax;
 • Hartkloppingen;
 • ICD.

Het doel van deze e-learning is door middel van goede achtergrondkennis te zorgen voor goed begrip van de triagecriteria en bijbehorende urgenties.

Programma

Het betreft een e-learning die op ieder gewenst moment te doorlopen is. De gemiddelde studietijd bedraagt hiervoor 2 uur.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de Thoracale klachten & triage e-learning, dient er minimaal een MBO 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Scholing pijn en pijnbeleving

E-learning Pijn, pijnbeleving & classificatie

Pijn is een veel voorkomend signaal waar men mee te maken krijgt in de triage. In deze e-learning wordt er ingegaan op de theorie achter pijn en pijnbeleving en leer je pijn op een juiste wijze in te schatten. Om deze reden hebben we steeds een koppeling gemaakt met de NHG TriageWijzer en de daarbij passende urgenties.

Aan het einde van deze e-learning kan men een toegekende urgentie en eventuele afwijking daarvan onderbouwen vanuit de theorie over pijn.

Inhoud

In deze e-learning komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wat is pijn, aspecten van pijn.
 • Model van Loeser.
 • Het ontstaan van pijn.
 • Acute pijn en chronische pijn.
 • Pijncriteria en pijnbeoordeling.
 • Pijn bij kinderen.
 • Rode vlaggen: mogelijk acuut gevaar.
 • Gele vlaggen.
 • Pijnmedicatie.
 • Het biopsychosociaal model.

Programma

Het betreft een e-learning die op ieder gewenst moment te doorlopen is. De gemiddelde studietijd bedraagt hiervoor 2 uur.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de Pijn, pijnbeleving & classificatie e-learning, dient er minimaal een MBO 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Scholing NTS triagewijzer

E-learning NTS TriageWijzer

Door middel van de e-learning NTS TriageWijzer heb je de mogelijkheid om de NHG TriageWijzer in zelfstudie te doorlopen.

Leerdoelen

Basis medische kennis leren betreffende onderstaande clusters in combinatie met kennis opdoen over de daarbij horende urgentiecriteria en verschijnselen / klachten.

 • Algemeen en huid
 • Buik / urogenitaal
 • Hoofd
 • Neurologie / psychiatrie
 • Thorax / extremiteit
 • Trauma
 • Zwangerschap

Programma

Het betreft een e-learning die op ieder gewenst moment te doorlopen is. De gemiddelde studietijd bedraagt hiervoor 20 uur.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de NTS TriageWijzer e-learning, dient er minimaal een MBO 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
medicatieleer scholing

E-learning Medicatieleer triagisten

Het doel van deze scholing is om inzicht te geven in veel voorkomende medicatie, het werkingsmechanisme daarvan, bijhorende risico’s en/ of aandachtspunten en de toepasbaarheid daarvan binnen de telefonische triage.

Informatie

Deze training bestaat uit een e-learning en een klassikale bijeenkomst (gecombineerd of afzonderlijk van elkaar te volgen). Binnen de totale training wordt ingezoomd op de verschillende veel voorkomende medicatiegroepen. De volgende medicatiegroepen zullen worden behandeld:

 • Antistolling
 • Antidiabetica
 • Antihypertensiva
 • Inhalatiemedicatie
 • Pijnmedicatie
 • Psychofarmaca
 • Antibiotica

Per groep zal steeds het werkingsmechanisme van de medicatie worden behandeld en er zal inzicht worden gegeven wanneer die medicatie is geïndiceerd. Het werkingsmechanisme wordt versimpeld behandeld; met voldoende diepgang om de werking begrijpelijk en het theoretische plaatje correct te houden, maar zonder in te gaan op voor de doelstellingen irrelevante details.

Programma

Deel 1  e-learning (3 accreditatiepunten)
Met de e-learning kan de deelnemer de aanwezige kennis over geneesmiddelen toetsen, opfrissen en/of aanleren door middel van zelfstudie. De e-learning heeft een doorloop van 2 á 3 uur, afhankelijk van het startniveau van de deelnemer. Deze e-learning is complementair aan de klassikale scholing maar beide onderdelen kunnen ook afzonderlijk van elkaar gevolgd worden. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met interactieve vragen, die de opgedane kennis toetsen en een koppeling maken naar de dagelijkse praktijk.

Deel 2 fysieke lessen (3 accreditatiepunten)
Tijdens de klassikale scholing worden de belangrijkste leerpunten uit de e-learning besproken aan de hand van casuïstiek, er is ruimte voor vragen. Na het behandelen van de medicatiegroepen zullen er nog praktische zaken worden behandeld.  Onder andere zal besproken worden wat frequent voorkomt in de dagelijkse praktijk;

 • Vergeten en dubbel genomen medicatie.
 • Medicatie-intoxicatie.
 • Overdrachtsstructuur en zelfzorgadviezen.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de Medicatieleer triagisten e-learning, dient er minimaal een MBO 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Landelijk kennisexamen triage oefenexamen

E-learning LKT Landelijk Kennisexamen Triage oefenexamen

Elke kandidaat-triagist dient verplicht deel te nemen aan het Landelijk Kennisexamen Triage (LKT), en dient deze met voldoende resultaat af te ronden. Als onderdeel van de opleiding kunnen examentrainingen en proefexamens worden ingezet voor educatieve doeleinden. Deze e-learning voorziet hierin.

Informatie

In deze LKT-oefentoets worden diverse vraagvormen getoetst:

 • meerkeuzevragen;
 • meervoudig juist vragen;
 • sorteervragen;
 • matrixvragen;
 • en keuzelijstvragen.

Bij het landelijk examen is er sprake van digitale afname, waarbij de kandidaat zelf instellingen zoals lettergrootte kan aanpassen. Om ervoor te zorgen dat kandidaten goed voorbereid zijn op het examen adviseren wij iedere kandidaat om het oefenexamen te bekijken.

Programma

Het betreft een e-learning die op ieder gewenst moment te doorlopen is. De gemiddelde studietijd bedraagt hiervoor 2 uur.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan het Landelijk Kennisexamen Triage oefenexamen, dient er minimaal een MBO 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Scholing kindermishandeling

E-learning Kindermishandeling & huiselijk geweld

Mishandeling signaleren en aanpakken is omgeven door twijfels en onzekerheden: ‘Zie je het wel goed?’, ‘Wat als mijn zorgen onterecht zijn?’ of ‘Wie ben ik om mezelf ermee te bemoeien’? In deze training leer je signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld herkennen en op een juiste wijze te handelen.

Als zorgverlener is het belangrijk om doorlopend aandacht te houden voor het voorkomen van kindermishandeling en huiselijk geweld en het signaleren hiervan. De training van Auxilio is interactief en leert de zorgverlener om de signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld in te zien en vervolgacties te ondernemen.

Leerdoelen

Na het verrichten van de e-learning ‘Kindermishandeling & huiselijk geweld’:

 • Weet de triagist signalen van kindermishandeling te herkennen (ingangsklachten o.a. brandwonden, fracturen & bijtwonden).
 • Zijn de zes vormen van kindermishandeling bekend en welke aandoeningen verwacht kunnen worden.
 • Kan de triagist werken met de KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.
 • Kan de triagist de kindcheck toepassen.
 • Kan de triagist een kind dat het moeilijk heeft steunen.

Programma Kindermishandeling & huiselijk geweld

Het betreft een e-learning die op ieder gewenst moment te doorlopen is. De gemiddelde studietijd bedraagt hiervoor 2 uur.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan deze e-learning, dient er minimaal een MBO 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
× Hoe kan ik je helpen?