fbpx
Scholing suïcide preventie en vreemd gedrag in de triage

Suïcide preventie, vreemd gedrag & triage

Leer tijdens deze training de basisprincipes van suïcidepreventie, vreemd gedrag en triage kennen. Ontdek hoe je als triagist omgaat met patiënten die suïcideneigingen hebben en leer effectieve methoden om de situatie in te schatten en te de-escaleren.

De volgende topics worden behandeld tijdens deze training:

 • Spanningscontrole bij de triagist zelf.
 • Verschillende vormen van verward gedrag.
 • Zonder oordeel communiceren.
 • De juiste volgorde van hulpverlening.

Leerdoelen

 • De triagist is beter in staat om de eigen spanning in lastige situaties te controleren.
 • De triagist is meer geoefend in het inzetten van de juiste communicatie.
 • De triagist is beter in staat inschattingen te maken over ziektebeelden die bij de patiënt passen.

Programma & kosten

Het betreft fysieke lessen. Alle vormen die worden aangereikt, worden uitgespeeld via rollenspelen. De gemiddelde studietijd  is 3 uur. De kosten hiervoor bedragen € 850,- per dagdeel.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de scholing Suïcidepreventie, vreemd gedrag & triage, dient er minimaal een mbo 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
Scholing sepsis

Scholing Sepsis

Deze scholing is gericht op het klinisch beeld van sepsis. Je krijgt begrip voor het herkennen van sepsis-signalen en leert praktische tools om de triage effectief toe te passen bij vermoeden van sepsis.

Leerdoelen

 • Theoretisch begrip over het ziektebeeld sepsis.
 • Leren herkennen van symptomen en signalen die kunnen wijzen op sepsis.
 • Gericht leren toepassen van triage bij sepsis.

Programma

Tijdens deze klassikale scholing krijg je les over het ziektebeeld sepsis. De les bestaat uit een theoretisch stuk waar op een interactieve manier uitleg wordt gegeven over het ziektebeeld sepsis. Daarnaast bestaat de les uit een praktijkonderdeel waar je aan de slag gaat met actuele casuïstiek over het ziektebeeld sepsis. Zo leer je de zojuist opgedane informatie gelijk toe te passen in de praktijk.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de scholing Sepsis, dient er minimaal een MBO 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
Regiearts scholing

Regieartsen scholing

Tijdens deze trainingen wordt ingegaan op hoe en wanneer de ABCD-vragen toe te passen en het denken in toestandsbeelden met de daarbij passende urgenties. Er wordt kennis gemaakt met de diverse fasen van het triageproces en deelnemers krijgen inzicht in het gebruik van de MTS-applicatie. Daarnaast is er aandacht voor de communicatie tijdens overlegmomenten.

Leerdoelen

 • Kennis opdoen over het werk als regiearts en de bijbehorende uitdagingen.
 • Inzicht krijgen in het verschil tussen de diagnostische denkwijze en de urgentiegerichte benadering.
 • Verdieping in het triage-proces als beslisboom voor urgenties.
 • Inzicht krijgen in de overlegstructuur en supervisie die nodig zijn voor het werk als regiearts.

Programma & kosten

Het betreft fysieke lessen. De gemiddelde studietijd bedraagt één dagdeel (4 uur). De kosten zijn € 200,- (individueel).

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de regieartsen scholing, dient de opleiding tot huisarts te zijn afgerond.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
Triage scholing over psychische klachten

Scholing Psychische klachten

Tijdens deze training leer je effectief omgaan met verward gedrag en onbegrepen hulpvragen. Ontdek hoe je het afwijkende gedrag kunt herkennen, de veiligheid kunt waarborgen en de onderliggende behoeften kunt begrijpen. Onderwerpen zoals depressie, suïcidaliteit, angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en delier komen aan bod.

Leerdoelen

 • Kennis opdoen over veel voorkomende psychiatrische aandoeningen.
 • Herkennen van psychiatrische stoornissen en daaruit voortkomend gedrag.
 • Tools ontwikkelen voor omgang met een zorgvrager met afwijkend gedrag.

Programma & kosten

De scholing psychische klachten bestaat uit een fysieke les van ca. 4 uur.  De kosten hiervoor bedragen € 900,-. Tijdens deze scholing worden de ziektebeelden behandeld die veel voorkomend zijn in de (dag)praktijk, denk bijvoorbeeld aan:

 • dementie;
 • psychose;
 • autisme;
 • PTSS;
 • borderline;
 • en bipolaire stoornis.

Je krijgt tijdens deze scholing praktische handvatten om op een goede manier om te gaan met patiënten met één van de psychiatrische aandoeningen. Ook leer je om op de juiste manier vervolgstappen te bepalen. Daarnaast wordt het onderwerp suïcidaliteit tijdens deze basistraining wat uitgebreider besproken.

Aan de hand van casuïstiek en rollenspel zul je vervolgens aan de slag gaan met de zojuist opgedane informatie zodat je deze direct in de praktijk kunt toepassen.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de scholing psychische klachten, dient er minimaal een mbo 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
Scholing intervisie

Scholing Intervisie

Kenmerken van intervisie zijn leren van en met elkaar aan de hand van concrete ervaringen en zoeken naar oplossingen voor vragen uit de praktijk op een waarderende wijze. Het is een vorm van deskundigheidsbevordering. Daarmee kan intervisie positief bijdragen aan de kwaliteit van het eigen handelen.

De telefonische triage en de eisen die daaraan gesteld worden door InEen (Kernset) vormen de basis van de Intervisie scholing. Aan de hand van casuïstiek en praktijkvoorbeelden worden adviezen gegeven en wordt er gereflecteerd op gevoelens, motieven, twijfels, visies en ervaringen.

Leerdoelen

 • Inzicht krijgen in het eigen handelen door vragen te stellen aan elkaar. Aan de hand daarvan de kwaliteit van het eigen handelen optimaliseren.

Programma

Het betreft fysieke lessen. De gemiddelde studietijd bedraagt hiervoor 4 uur.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de scholing Intervisie, dient minimaal een opleiding tot doktersassistent(e), triagist(e) of een andere opleiding op mbo 4 niveau gezondheidszorg te zijn afgerond.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
Scholing fysieke triage

Scholing Fysieke triage

De uitgebreide training fysieke triage behandelt niet alleen het verschil tussen telefonische en fysieke triage, maar biedt ook inzicht in essentiële aspecten zoals de ABCDE-methodiek, het ontwikkelen van een klinische blik, het nauwkeurig meten en interpreteren van vitale parameters en effectief wachtkamermanagement.

Leerdoelen

De benodigde kennis en vaardigheden opdoen om op een juiste en geprotocolleerde wijze de eerste fysieke beoordeling van een patiënt vorm te geven.

 • Het verkrijgen van kennis en vaardigheden voor het uitvoeren van een juiste en geprotocolleerde eerste fysieke beoordeling van een patiënt.
 • Urgentie-bepaling kunnen uitvoeren.
 • Het kunnen toepassen van adequaat wachtkamermanagement.
 • Het kunnen uitvoeren van een ABCD-assessment.
 • Het kunnen uitvoeren van lichamelijke controles en medische handelingen.
 • Het begrijpen en kunnen uitvoeren van het logistieke proces bij de eerste fysieke beoordeling.

Programma

Het betreft fysieke lessen. Het aantal scholingsdagen (2 tot 5) is afhankelijk van het achtergrondprofiel van de deelnemer en de gewenste eindcompetenties.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de scholing fysieke triage, dient minimaal een opleiding tot doktersassistent(e), triagist(e), verpleegkundige of basisarts te zijn afgerond.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
Energiemanagement en werkdruk in triage

Energiemanagement, omgaan met werkdruk, behouden van werkplezier

Het is belangrijk voor een organisatie dat de werknemers positieve energie krijgen van het werk en zingeving/werkplezier ervaren. Dit zorgt voor minder (ziekte)uitval en een duurzaam behoud van de medewerkers. Met dat doel is deze scholing opgezet.

 • Is aan het einde van je dienst je energie helemaal op en heb je een kort lontje of ben je chronisch vermoeid?
 • Benieuwd naar wat een (te hoge) werkdruk met jou doet als triagist en wat dit betekent voor de kwaliteit van je triage?
 • Hoe hangt je persoonlijkheid samen met het ervaren van hoge werkdruk?

Dit en meer komt ter sprake in deze scholing.

Leerdoelen

 • Herkennen wat belangrijk is voor een prettig werkklimaat.
 • Signalen herkennen van een verstoorde balans.
 • Het herkennen en leren bewaken van eigen grenzen.
 • Tools ontwikkelen voor de omgang met werkdruk.

Programma

Tijdens deze klassikale scholing (een dagdeel, 4 uur) staat het verkennen van problemen (pijnpunten) die medewerkers binnen de organisatie ervaren centraal. We bieden tools aan waarmee medewerkers deze problemen positief kunnen aanpakken en verantwoordelijkheid kunnen nemen. De docent is hierin faciliterend.

De training bestaat uit een afwisseling van theorie en uitwisseling van ervaringen. De exacte invulling van de scholing is afhankelijk van de wensen van jullie team.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de scholing Energiemanagement, omgaan met werkdruk, behouden van werkplezier, dient er minimaal een MBO 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
calamiteiten in de huisartsenspoedzorg

Scholing Calamiteiten binnen de huisartsenzorg

In deze training richten we ons op kwetsbare momenten in de zorg en bieden we handvatten om op professionele wijze om te gaan met de emotionele belasting die zorgverleners ervaren bij (mogelijke) calamiteiten.

Leerdoelen

 • Begrip over de route en werkwijze bij een calamiteitenproces.
 • Begrip van de risicovolle momenten binnen het zorgproces die kunnen leiden tot een calamiteit.
 • Leren herkennen van contacten met een verhoogd risico op calamiteiten.

Programma & kosten

Het betreft fysieke lessen. De gemiddelde studietijd bedraagt hiervoor 4 uur. Er zullen casusgericht enkele voorbeelden van calamiteiten worden behandeld. De kosten bedragen € 850,- per dagdeel. Je behaalt hiermee 3,5 accreditatiepunten.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de scholing Calamiteiten binnen de huisartsenzorg, dient er minimaal een mbo 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
Scholing tot auditor in triage

Auditorentraining & periodieke ijking

De basistraining tot auditor is gericht op ervaren triagisten die de ambitie hebben om als auditor te werken. De training omvat klassikale scholing en huiswerk, waarbij de deelnemers leren over de Ineen Kernset en het beoordelen van triagegesprekken.

Leerdoelen

 • Begrip van de Ineen Kernset en toepasbaarheid van de criteria.
 • Leren omgaan met de audit-beoordelingstool.
 • Op constructieve en positieve manier schriftelijke feedback leren geven.

Programma Auditorentraining & kosten

Het betreft fysieke lessen.

Dagdeel 1 – klassikale scholing 4 uur

 • Begrip van de Ineen Kernset en toepasbaarheid van de criteria.
 • Omgang met de audit-beoordelingstool.
 • Eerste kennismaking met auditen: klassikaal doorlopen.

Tussentijds – huiswerk:
Het zelf beoordelen van een tweetal geanonimiseerde oefengesprekken.

Dagdeel 2 – klassikale scholing 4 uur

 • Nabespreken van de oefengesprekken; vergelijken en discussiëren.
 • Constructief en motiverend feedback geven.
 • Verdieping en vragen die resteren: opmaat naar de examineringsaudit.

Toetsing – Examineringsaudit
Drie geanonimiseerde gesprekken met wisselende urgenties waarin de deelnemer de opgedane kennis toepast en het resultaat wordt afgezet tegen een vastgestelde referentiescore.

Kosten
De kosten bedragen per dagdeel: individueel: € 175,- / incompany: € 850,-.

Periodieke ijking

Intervisie en periodieke ijking vindt plaats na de basis auditoren training en kan halfjaarlijks (verplichting in de regulering Kernset auditor) worden ingezet voor de al opgeleide auditoren. Auditoren ontvangen dan hun score afgezet tegen de referentiewaarde, inclusief inzage in hun deviaties daarin. Dit zal in intervisieverband worden bediscussieerd.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de Auditorentraining & periodieke ijking, dient er minimaal een mbo 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
Scholing agressie en lastig gedrag

Scholing Agressie & lastig gedrag

Als triagist kun je tijdens je werk geïntimideerd, uitgescholden of zelfs (fysiek) bedreigd worden. Je wilt je werk goed doen, maar weet niet altijd hoe op een juist wijze om te gaan met deze situaties. Hierdoor laait het conflict/ de discussie juist hoger op, of wordt het maar geaccepteerd en weggeslikt. In beide gevallen is de impact op  het werkplezier, de kwaliteit van het werk en de productiviteit hoog.

In deze fysieke training staat het gedrag van de beller centraal en zoomen we in hoe dit gedrag de triagist zou kunnen/ kan beïnvloeden. Waar komt dat gedrag vandaan, welke motieven liggen daaraan ten grondslag, hoe kunnen deze worden achterhaald? En vooral ook, wat kan de triagist doen om de situatie te de-escaleren.

Inhoud

De training is interactief van opzet. Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van ervaringen van deelnemers, gespreksmateriaal en casuïstiek. De inzet van een trainingsacteur ondersteunt het uitproberen van effectieve reactiestijlen. Voor de casuïstiek wordt van werkelijke triage situaties gebruikt gemaakt waarin ook naar het in kaart brengen van het toestandsbeeld wordt gekeken.

Programma & kosten

Het betreft fysieke lessen. De gemiddelde studietijd bedraagt hiervoor 4 uur. De kosten bedragen: individueel: € 200,- / incompany: € 900,-.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de scholing Agressie & lastig gedrag, dient er minimaal een mbo 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
×