fbpx
Regiearts scholing

Regieartsen scholing

Tijdens deze trainingen wordt ingegaan op hoe en wanneer de ABCD-vragen toe te passen en het denken in toestandsbeelden met de daarbij passende urgenties. Er wordt kennis gemaakt met de diverse fasen van het triageproces en deelnemers krijgen inzicht in het gebruik van de MTS-applicatie. Daarnaast is er aandacht voor de communicatie tijdens overlegmomenten.

Leerdoelen

 • Kennis opdoen over het werk als regiearts en de bijbehorende uitdagingen.
 • Inzicht krijgen in het verschil tussen de diagnostische denkwijze en de urgentiegerichte benadering.
 • Verdieping in het triage-proces als beslisboom voor urgenties.
 • Inzicht krijgen in de overlegstructuur en supervisie die nodig zijn voor het werk als regiearts.

Programma & kosten

Het betreft fysieke lessen. De gemiddelde studietijd bedraagt één dagdeel (4 uur). De kosten zijn € 200,- (individueel).

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de regieartsen scholing, dient de opleiding tot huisarts te zijn afgerond.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
Triage scholing over psychische klachten

Scholing Psychische klachten

Tijdens deze training leer je effectief omgaan met verward gedrag en onbegrepen hulpvragen. Ontdek hoe je het afwijkende gedrag kunt herkennen, de veiligheid kunt waarborgen en de onderliggende behoeften kunt begrijpen. Onderwerpen zoals depressie, suïcidaliteit, angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en delier komen aan bod.

Leerdoelen

 • Kennis opdoen over veel voorkomende psychiatrische aandoeningen.
 • Herkennen van psychiatrische stoornissen en daaruit voortkomend gedrag.
 • Tools ontwikkelen voor omgang met een zorgvrager met afwijkend gedrag.

Programma & kosten

De scholing psychische klachten bestaat uit een fysieke les van ca. 4 uur.  De kosten hiervoor bedragen € 900,-. Tijdens deze scholing worden de ziektebeelden behandeld die veel voorkomend zijn in de (dag)praktijk, denk bijvoorbeeld aan:

 • dementie;
 • psychose;
 • autisme;
 • PTSS;
 • borderline;
 • en bipolaire stoornis.

Je krijgt tijdens deze scholing praktische handvatten om op een goede manier om te gaan met patiënten met één van de psychiatrische aandoeningen. Ook leer je om op de juiste manier vervolgstappen te bepalen. Daarnaast wordt het onderwerp suïcidaliteit tijdens deze basistraining wat uitgebreider besproken.

Aan de hand van casuïstiek en rollenspel zul je vervolgens aan de slag gaan met de zojuist opgedane informatie zodat je deze direct in de praktijk kunt toepassen.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de scholing psychische klachten, dient er minimaal een mbo 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
Scholing intervisie

Scholing Intervisie

Kenmerken van intervisie zijn leren van en met elkaar aan de hand van concrete ervaringen en zoeken naar oplossingen voor vragen uit de praktijk op een waarderende wijze. Het is een vorm van deskundigheidsbevordering. Daarmee kan intervisie positief bijdragen aan de kwaliteit van het eigen handelen.

De telefonische triage en de eisen die daaraan gesteld worden door InEen (Kernset) vormen de basis van de Intervisie scholing. Aan de hand van casuïstiek en praktijkvoorbeelden worden adviezen gegeven en wordt er gereflecteerd op gevoelens, motieven, twijfels, visies en ervaringen.

Leerdoelen

 • Inzicht krijgen in het eigen handelen door vragen te stellen aan elkaar. Aan de hand daarvan de kwaliteit van het eigen handelen optimaliseren.

Programma

Het betreft fysieke lessen. De gemiddelde studietijd bedraagt hiervoor 4 uur.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de scholing Intervisie, dient minimaal een opleiding tot doktersassistent(e), triagist(e) of een andere opleiding op mbo 4 niveau gezondheidszorg te zijn afgerond.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
calamiteiten in de huisartsenspoedzorg

Scholing Calamiteiten binnen de huisartsenzorg

In deze training richten we ons op kwetsbare momenten in de zorg en bieden we handvatten om op professionele wijze om te gaan met de emotionele belasting die zorgverleners ervaren bij (mogelijke) calamiteiten.

Leerdoelen

 • Begrip over de route en werkwijze bij een calamiteitenproces.
 • Begrip van de risicovolle momenten binnen het zorgproces die kunnen leiden tot een calamiteit.
 • Leren herkennen van contacten met een verhoogd risico op calamiteiten.

Programma & kosten

Het betreft fysieke lessen. De gemiddelde studietijd bedraagt hiervoor 4 uur. Er zullen casusgericht enkele voorbeelden van calamiteiten worden behandeld. De kosten bedragen € 850,- per dagdeel. Je behaalt hiermee 3,5 accreditatiepunten.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de scholing Calamiteiten binnen de huisartsenzorg, dient er minimaal een mbo 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
Scholing agressie en lastig gedrag

Scholing Agressie & lastig gedrag

Als triagist kun je tijdens je werk geïntimideerd, uitgescholden of zelfs (fysiek) bedreigd worden. Je wilt je werk goed doen, maar weet niet altijd hoe op een juist wijze om te gaan met deze situaties. Hierdoor laait het conflict/ de discussie juist hoger op, of wordt het maar geaccepteerd en weggeslikt. In beide gevallen is de impact op  het werkplezier, de kwaliteit van het werk en de productiviteit hoog.

In deze fysieke training staat het gedrag van de beller centraal en zoomen we in hoe dit gedrag de triagist zou kunnen/ kan beïnvloeden. Waar komt dat gedrag vandaan, welke motieven liggen daaraan ten grondslag, hoe kunnen deze worden achterhaald? En vooral ook, wat kan de triagist doen om de situatie te de-escaleren.

Inhoud

De training is interactief van opzet. Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van ervaringen van deelnemers, gespreksmateriaal en casuïstiek. De inzet van een trainingsacteur ondersteunt het uitproberen van effectieve reactiestijlen. Voor de casuïstiek wordt van werkelijke triage situaties gebruikt gemaakt waarin ook naar het in kaart brengen van het toestandsbeeld wordt gekeken.

Programma & kosten

Het betreft fysieke lessen. De gemiddelde studietijd bedraagt hiervoor 4 uur. De kosten bedragen: individueel: € 200,- / incompany: € 900,-.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de scholing Agressie & lastig gedrag, dient er minimaal een mbo 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
Triage in het Engels scholing
Scholing en e-learning

Triage in het Engels voor doktersassistenten en triagisten

Voor de professionalisering van zorgverleners heeft de Auxilio Academie een korte, maar zeer efficiënte e-learning en klassikale training medisch Engels ontwikkeld. Deze kunnen los of gecombineerd gevolgd worden.

Triagisten blijken in de praktijk vaak niet voldoende (tussentijds) getraind te worden in de Engelse triage taal en vaak wordt Engels niet meegenomen in de normale scholingstrajecten. Nederland is een multicultureel land, waardoor Engels als tweede taal op de huisartsenspoedposten vaak wordt gesproken.

Leerdoelen scholing Triage in het Engels

 • Verwerven van basiskennis medisch Engels.
 • Leren gebruiken van de NTS-module in het Engels / bij een taalbarrière.
 • Leren ABCDE uit te vragen in het Engels.

Programma & kosten

Deel 1 e-learning in het Engels | 4 accreditatiepunten.  Kosten: € 160,-
De e-learning medisch Engels bevat meer dan alleen woorden. Zeer uitgebreid wordt ingegaan op meerdere (contextuele) zaken. Aan de orde komen onder andere:

 • Woorden en zinnen algemeen;
 • Medische benaming menselijk lichaam;
 • Meest voorkomende chronische ziekten;
 • ABCDE uitvragen in het Engels;
 • Toestandsbeeld uitvragen in het Engels;
 • Hoe gebruik je de NTS-module in het Engels/ bij een taalbarrière;
 • (Zelfzorg)Advies geven;
 • De klok en afspraken plannen;
 • Engels lezen en evalueren.

Deel 2 klassikale training in het Engels | 4 accreditatiepunten. Kosten: € 850,-
We adviseren altijd om de e-learning te combineren met een klassikale training omdat je dan ook werkelijk in de praktijk met een docent Engels de opgedane kennis uit de e-learning kunt toepassen. Tijdens de 4 uur durende klassikale training voor triagisten komen diverse onderwerpen aan bod. Zo worden er Engelse fragmenten beluisterd en beoordeeld en is er ruimte voor rollenspellen.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de Triage in het Engels scholing, dient er minimaal een mbo 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
×