fbpx
Scholing tot auditor in triage

Auditorentraining & periodieke ijking

De basistraining tot auditor is gericht op ervaren triagisten die de ambitie hebben om als auditor te werken. De training omvat klassikale scholing en huiswerk, waarbij de deelnemers leren over de Ineen Kernset en het beoordelen van triagegesprekken.

Leerdoelen

  • Begrip van de Ineen Kernset en toepasbaarheid van de criteria.
  • Leren omgaan met de audit-beoordelingstool.
  • Op constructieve en positieve manier schriftelijke feedback leren geven.

Programma Auditorentraining & kosten

Het betreft fysieke lessen.

Dagdeel 1 – klassikale scholing 4 uur

  • Begrip van de Ineen Kernset en toepasbaarheid van de criteria.
  • Omgang met de audit-beoordelingstool.
  • Eerste kennismaking met auditen: klassikaal doorlopen.

Tussentijds – huiswerk:
Het zelf beoordelen van een tweetal geanonimiseerde oefengesprekken.

Dagdeel 2 – klassikale scholing 4 uur

  • Nabespreken van de oefengesprekken; vergelijken en discussiëren.
  • Constructief en motiverend feedback geven.
  • Verdieping en vragen die resteren: opmaat naar de examineringsaudit.

Toetsing – Examineringsaudit
Drie geanonimiseerde gesprekken met wisselende urgenties waarin de deelnemer de opgedane kennis toepast en het resultaat wordt afgezet tegen een vastgestelde referentiescore.

Kosten
De kosten bedragen per dagdeel: individueel: € 175,- / incompany: € 850,-.

Periodieke ijking

Intervisie en periodieke ijking vindt plaats na de basis auditoren training en kan halfjaarlijks (verplichting in de regulering Kernset auditor) worden ingezet voor de al opgeleide auditoren. Auditoren ontvangen dan hun score afgezet tegen de referentiewaarde, inclusief inzage in hun deviaties daarin. Dit zal in intervisieverband worden bediscussieerd.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de Auditorentraining & periodieke ijking, dient er minimaal een mbo 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
×