fbpx

Je laten registreren in het BIG-register

Geschreven door Ruth Wolters, geneeskundestudent

BIG registratie volgt na heel wat jaren studeren. Als verpleegkundige of arts is het dan de tijd om je officieel te laten registeren.

Waar staat BIG voor

Het staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Het is een online en openbaar register die geregistreerde hulpverleners in staat stelt om hun beroep te kunnen uitoefenen. Alleen als je actief aan het werk bent is het nodig om in het BIG-register te staan.

Wetten

Het register komt voort uit de Wet BIG. Hierin staan alle wetten en criteria vastgelegd die nodig zijn om de registratie en het register aan een kwaliteitsnorm te laten voldoen.

Iedereen kan het register bekijken. Dus ook de patiënten. Middels het BIG-nummer of de achternaam is de zorgverlener op te zoeken. Zo weet je als patiënt zeker dat je bekwame hulpverleners treft. Het is namelijk noodzakelijk om je eens in de 5 jaar te registreren. Als zorgverlener moet je aan bepaalde criteria voldoen om te kunnen her registreren. Er is genoeg werkervaring nodig wat wordt bepaald met de urennorm. Per beroep gelden er weer andere criteria. Mocht je de urennorm niet halen, dan kan je je altijd laten bijscholen in het betreffende onderwerp.

Buitenlands diploma

Een ander voordeel van de registratie is dat je ook met een buitenlands diploma aan de slag kan in Nederland. Nadat je diploma erkend is, kan je je BIG-nummer aanvragen. Daarna ben je even bekwaam als de zorgprofessionals met een Nederlands diploma.

Als laatste worden er in het register heel wat cijfers bijgehouden. Zo zijn er tabellen die het aantal registraties weergeven. Ook houdt het de man-vrouw verdeling bij binnen per beroepsgroep. De cijfers worden maandelijks bijgehouden, erg actueel dus.

×