Scholing tot auditor in triage

Auditorentraining & periodieke ijking

De basistraining tot auditor is gericht op ervaren triagisten die de ambitie hebben om als auditor te werken. De training omvat klassikale scholing en huiswerk, waarbij de deelnemers leren over de Ineen Kernset en het beoordelen van triagegesprekken.

Leerdoelen

 • Begrip van de Ineen Kernset en toepasbaarheid van de criteria.
 • Leren omgaan met de audit-beoordelingstool.
 • Op constructieve en positieve manier schriftelijke feedback leren geven.

Programma Auditorentraining

Het betreft fysieke lessen.

Dagdeel 1 – klassikale scholing 4 uur

 • Begrip van de Ineen Kernset en toepasbaarheid van de criteria.
 • Omgang met de audit-beoordelingstool.
 • Eerste kennismaking met auditen: klassikaal doorlopen.

Tussentijds – huiswerk:
Het zelf beoordelen van een tweetal geanonimiseerde oefengesprekken.

Dagdeel 2 – klassikale scholing 4 uur

 • Nabespreken van de oefengesprekken; vergelijken en discussiëren.
 • Constructief en motiverend feedback geven.
 • Verdieping en vragen die resteren: opmaat naar de examineringsaudit.

Toetsing – Examineringsaudit
Drie geanonimiseerde gesprekken met wisselende urgenties waarin de deelnemer de opgedane kennis toepast en het resultaat wordt afgezet tegen een vastgestelde referentiescore.

Periodieke ijking

Intervisie en periodieke ijking vindt plaats na de basis auditoren training en kan halfjaarlijks (verplichting in de regulering Kernset auditor) worden ingezet voor de al opgeleide auditoren. Auditoren ontvangen dan hun score afgezet tegen de referentiewaarde, inclusief inzage in hun deviaties daarin. Dit zal in intervisieverband worden bediscussieerd.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de Auditorentraining & periodieke ijking, dient er minimaal een MBO 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Triage in het Engels scholing

E-learning Triage in het Engels

Voor de professionalisering van zorgverleners heeft de Auxilio Academie een korte, maar zeer efficiënte e-learning en klassikale training medisch Engels ontwikkeld. Deze kunnen los of gecombineerd gevolgd worden.

Triagisten blijken in de praktijk vaak niet voldoende (tussentijds) getraind te worden in de Engelse triage taal en vaak wordt Engels niet meegenomen in de normale scholingstrajecten. Doordat Nederland een multicultureel land is, is Engels de tweede taal die op de huisartsenspoedposten vaak wordt gesproken

Leerdoelen

 • Verwerven van basiskennis medisch Engels.
 • Leren gebruiken van de NTS-module in het Engels/ bij een taalbarrière.
 • Leren ABCDE uit te vragen in het Engels.

Programma

Deel 1 e-learning in het Engels (4 accreditatiepunten)
De e-learning medisch Engels bevat meer dan alleen woorden. Zeer uitgebreid wordt ingegaan op meerdere (contextuele) zaken. Aan de orde komen onder andere:

 • Woorden en zinnen algemeen;
 • Medische benaming menselijk lichaam;
 • Meest voorkomende chronische ziekten;
 • ABCDE uitvragen in het Engels;
 • Toestandsbeeld uitvragen in het Engels;
 • Hoe gebruik je de NTS-module in het Engels/ bij een taalbarrière;
 • (Zelfzorg)Advies geven;
 • De klok en afspraken plannen;
 • Engels lezen en evalueren.

Deel 2 klassikale training in het Engels (4 accreditatiepunten)
We adviseren altijd om de e-learning te combineren met een klassikale training omdat je dan ook werkelijk in de praktijk met een docent Engels de opgedane kennis uit de e-learning kunt toepassen. Tijdens de 4 uur durende klassikale training voor triagisten komen diverse onderwerpen aan bod. Zo worden er Engelse fragmenten beluisterd en beoordeeld en is er ruimte voor rollenspellen.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de Triage in het Engels scholing, dient er minimaal een MBO 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
abdominale klachten scholing triage

E-learning Abdominale klachten & triage

In deze e-learning wordt het NTS cluster ‘abdominale klachten’ en daaronder behorende ingangsklachten en ziektebeelden uitvoerig behandeld. Door in te gaan op de pathofysiologie, die te correleren aan mogelijke symptomen (ingangsklachten) wordt meer begrip gecreëerd van het breed scala aan buikklachten waarmee een patiënt zich kan presenteren.

Aan de hand van casuïstiek komen de volgende onderwerpen (en tevens ook ingangsklachten) aan bod:

 • Braken
 • Diarree
 • Obstipatie
 • Buikpijn volwassene
 • Buikpijn kind

Leerdoelen

Na het verrichten van de E-learning ‘abdominale klachten’:

 • Weet de triagist welke klachten een uiting kunnen zijn van abdominale klachten.
 • Heeft de triagist een duidelijk beeld van welke triagecriteria bij abdominale klachten passen.
 • Heeft de triagist achtergrondkennis opgedaan over de overwegingen van de triage en weet de triagist waarom bepaalde vragen gesteld worden.

Programma

Het betreft een e-learning die op ieder gewenst moment te doorlopen is. De gemiddelde studietijd bedraagt hiervoor 8 uur.

Het advies is de e-learning te doorlopen in de aangegeven volgorde. Wanneer een vraag meerdere mogelijke antwoorden heeft, dienen alle juiste antwoorden aangevinkt te worden.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de Abdominale klachten & triage e-learning, dient er minimaal een MBO 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Scholing ABCD en toestandsbeeld

ABCD & toestandsbeeld

In dit blended learning traject, bestaande uit een e-learning en een klassikale lesdag (eventueel afzonderlijk van elkaar te volgen), wordt ingegaan op het urgentiedenken in de ABCD-methodiek en het toestandsbeeld, om levensbedreigende situaties te herkennen en daarop te handelen. 

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Triage en urgentiecodering;
 • De ABCDE-methodiek;
 • Het toestandsbeeld;
 • Bedreiging van de vitale functies: ABCDE is stabiel, maar er is op de korte termijn wél een risico tot ABCDE instabiliteit en/ of schade aan het lichaam.

Leerdoelen

 • Begrijpen hoe gepast de ABCD en het toestandsbeeld uitgevraagd worden en op welk moment in de triage.
 • De 4 aspecten kennen die nodig zijn om een juiste ABCD te beoordelen.
 • De ABCD logisch leren uitvragen.
 • De ingangsklachten leren die ABCD bedreigd kunnen zijn.
 • Op objectiveerbare wijze de mate van dyspneu en urgentiebepaling leren vast te stellen.

Programma

De e-learning is op ieder gewenst moment te doorlopen. De gemiddelde studietijd bedraagt hiervoor 2 uur (2 accreditatiepunten).

De e-learning wordt afgesloten met een eindtoets, waarin algeheel begrip van de behandelde materie wordt getoetst. In elk hoofdstuk zal eerst de theorie besproken worden, waarna illustratieve casuïstiek volgt met enkele oefenvragen. Er kan tussendoor gestopt worden zonder verlies van de voortgang.

Op de klassikale lesdag (6 uur, 6 accreditatiepunten) wordt verder ingegaan op de materie.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de scholing ABCD & toestandsbeeld, dient er minimaal een MBO 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Interesse in deze scholing? Neem contact met ons op!

Naam(Vereist)
Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
× Hoe kan ik je helpen?